Årsredovisningen klar: Så gick det för Isrenn Arkitekter AB

Årsredovisningen är nu offentlig. Företagets rörelseintäkter stiger med 81,3 procent och blev knappt 6,5 miljoner kronor. Resultatet före skatt är högre än föregående år, omkring 2,5 miljoner kronor mot ungefär 1,6 miljoner kronor.