AJ Sverige Aktiebolag tappade 21,2 procent av intäkterna

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut.