Ägarna till Värsjö Lack & Mekanisk Verkstad AB tog ut 3,4 miljoner kronor i utdelning - högsta summan på senaste fem åren

Värsjö Lack & Mekanisk Verkstads räkenskapssiffror för i fjol är nu offentliga. Verksamheten står bokförd på 9,5 miljoner kronor i rörelseintäkter, en förbättring på 6,6 procent från 2021. Resultatet före skatt är högre än föregående år, drygt 3,9 miljoner kronor mot omkring 1,4 miljoner kronor.