Ägarna till Licenssvets & Industriunderhåll Pershult AB tog ut tre miljoner kronor i utdelning

Licenssvets & Industriunderhåll Pershults årsredovisning för 2023 är klar.