Ägarna till K. Larssons Bok & Papper Aktiebolag tog ut drygt en och en halv miljoner kronor i utdelning - högsta summan på senaste fem åren

Årsredovisningen är nu offentlig. Omsättningen i företaget är drygt 9,9 miljoner kronor, ned 2,9 procent. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, cirka 700 000 kronor mot cirka 1,1 miljoner kronor.