AB Svenska Konstruktörsbyrån ökar intäkterna rejält

Årsredovisningen för AB Svenska Konstruktörsbyrån är klar.