Ida Thorén Olsson hoppas att entreprenörskapskursen ska bli obligatorisk på alla gymnasieprogram.
Ida Thorén Olsson hoppas att entreprenörskapskursen ska bli obligatorisk på alla gymnasieprogram. Bild: Pressbíld/Ung Företagsamhet

Alla elever får inte driva UF-företag

Nya siffror från Skolverket och Ung Företagsamhet visar att andelen elever som driver UF-företag växlar kraftigt mellan de olika gymnasieprogrammen i Halland.

ANNONS
LocationHalland|
|

Totalt driver 1 355 gymnasieelever i Halland UF-företag läsåret 2019/2020.

– Tyvärr ser dock engagemanget olika ut och varierar beroende på gymnasieprogram. Skillnaderna är alldeles för stora, säger Ida Thorén Olsson, regionchef för Ung Företagsamhet i Halland.

På naturvetenskapsprogrammet är det endast 8 procent av eleverna som driver UF-företag och på byggprogrammet cirka 20 procent.

– Sämst förutsättningar för att driva UF-företag har dock eleverna på vård- och omsorgsprogrammet där endast 1 procent får möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet. Med tanke på den privatisering som sjukvården har genomgått på senare år är siffran skrämmande låg.

Ida Thorén Olsson menar att framtiden är beroende av fortsatt företagsamhet.

ANNONS

– Vi vet att kriser föder fram nya idéer och vi kommer inte att ha samma typer av företag i framtiden som i dag. Därför är det viktigare än någonsin tidigare att eleverna får en förståelse för företagsamhet och kanske allra viktigast en tro på sig själv och sin egen förmåga, säger hon och fortsätter:

– Skolledare runt om i Halland måste inse att det här med ung företagsamhet inte bara är ett jippo utan att det kommer att spela en avgörande roll för tillväxten i Halland i framtiden. I en perfekt värld skulle entreprenörskapskursen vara obligatorisk på samtliga gymnasieprogram.

ANNONS