Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Summeringen av underskotten i GKM Syd AB och dotterbolagen har hittills nått 180 miljoner kronor. Äventyrslandets konkurs är ännu inte färdig.
Summeringen av underskotten i GKM Syd AB och dotterbolagen har hittills nått 180 miljoner kronor. Äventyrslandets konkurs är ännu inte färdig.

Underskotten hittills i nöjeskoncernen: 180 miljoner – Danske bank stor förlorare

GKM Syd AB hade ett underskott på 81,9 miljoner när bolaget försattes i konkurs. Danske bank är en stor förlorare, med fordringar på närmare 70 miljoner. Hittills är bristerna i bolagen 180 miljoner kronor.

GKM Syd AB är Mikael Andréassons nöjes- och upplevelsebolag. Bolaget ägde bland andra Halmstad Äventyrsland, Europas största nöjes- och upplevelseanläggning Exploria i Stockholm och bolagen MegaFun i Göteborg och Örebro.

Sammanlagt ingick elva bolag i GKM Syd AB. Effekterna av pandemin slog undan benen för hela koncernen.

När konkursförvaltarnas bouppteckningar är klara visar flera av bolagen enorma underskott. Enbart i moderbolaget summeras alltså underskottet i konkursboet till 81,9 miljoner kronor. Tillgångarna stannar på nio miljoner kronor. Fyra av dem är tillgodohavanden på bankkonto och fyra miljoner motsvarar värdet på inventarierna.

Att värdet på inventarierna är så pass lågt beskrivs i bouppteckningen bero på att det är ”säregen tivoliutrustning” och att värdet motsvarar ett värde vid en försäljning ”under rådande förhållanden”.

Alla på obestånd

Moderbolaget, som helt och hållet ägs av Mikael Andréasson, äger de elva ingående bolagen till 100 procent. Bolaget har egentligen fordringar motsvarande 17,8 miljoner kronor på koncernbolagen. Men mot bakgrund av osäkerheten i dessa är fordringarna bokförda till ett värde av noll kronor. Alla koncernbolagen är på obestånd eller på gränsen till det.

Konkursbouppteckningen är avklarad i GKM Syd AB och ägaren har gått ed på att omständigheterna är så som de tagits upp i konkursförvaltarens sammanställning.

Mikael Andréasson har också gått ed i domstol på att förhållandena i konkurserna för bland andra Exploria och MegaFun i Örebro och Göteborg är så som konkursförvaltarna vid advokatfirman Delphi i Göteborg summerat dem.

Explorias brist 74 miljoner

I Explorias konkurs summeras bristen i boet till 74,3 miljoner. Det beror till stor del på att inventarierna i anläggningen fått ett mycket, försiktigt satt, lågt värde – bara en miljon kronor. Medan det bokförda värdet på inventarierna uppges vara närmare 42 miljoner kronor.

Exploria belastas också tungt av bland annat koncerninterna skulder på 18 miljoner. kronor. Konkursförvaltaren noterar att vid en eventuell överlåtelse av verksamheten kan de lågt värderade tillgångarna förväntas inbringa ett högre värde till konkursboet.

Nöjesanläggningen belastas också tungt av redan aviserade hyresskulder till fastighetsägarna på närmare 35 miljoner kronor.

Vidare summerar konkursförvaltaren bristerna i bolagen MegaFun Göteborg och MegaFun Örebro till 9,5 respektive 9,4 miljoner kronor. I Exploria Food AB är bristen i boet 4 miljoner kronor. Sammanlagt alltså ungefär 180 miljoner kronor.

”Det här drabbar alla”

Mikael Andréasson har i tidigare artiklar i HP förklarat att konkurserna är en direkt följd av pandemin, att restriktionerna i samhället helt gjort det omöjligt för företagen att verka.

”Det är inte mycket att göra något åt. Det här drabbar alla på ena eller andra viset. Och det här gäller materiella ting, det finns de som mister anhöriga. Det är hundra gånger värre, nej tusen gånger värre.” sade Mikael Andréasson när konkursen för Äventyrslandet var ett faktum.

”Just nu är det bara att sitta still och vänta. Det är jättetråkigt, vi tänker på alla anställda, men nu är det som det är.” lade han till.

Konkursen i Äventyrslandet är ännu inte sammanställd. Edgång hålls i Malmö tingsrätt i slutet av maj.

Fler lokala näringslivsnyheter hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här