Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Så påverkas vår hälsa när vi jobbar hemifrån

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten i coronatider är tydlig: Så många som möjligt bör jobba hemifrån, även i höst. Men vilka effekter har distansarbete på vår hälsa – och vilka risker kan det finnas på sikt?

– Forskningen kring vilka hälsorelaterade effekter hemarbete kan ha är väldigt splittrad, säger Linda Widar, doktorand i arbetshälsovetenskap.

Begreppet distansarbete myntades någon gång på 70-talet och i takt med att den digitala utvecklingen gått framåt har arbetsformen blivit allt vanligare i Sverige. Sedan coronapandemin tog fart i våras har många fler jobbat hemma.

– En del studier visar på positiva effekter för de som jobbar hemifrån, men ungefär lika många visar på negativa. Det beror till viss del på hur studierna utformats och vilka som tillfrågats, säger Linda.

Möjligt att förlora arbetsmotivationen

Vilka risker finns det då med att jobba hemifrån? Jo, Linda Widar säger att många kan få problem med att dra en tydlig gräns mellan arbete och privatliv: Om man inte fysiskt lämnar sin arbetsplats kan det bli svårt att lämna den mentalt. En del kan också uppleva social isolering och en känsla av att hamna utanför organisationen man jobbar för. Det här kan leda till att man förlorar arbetsmotivationen och presterar sämre.

– Även om forskningen är splittrad så finns det en gemensam nämnare för de flesta studier, som handlar om att det är viktigt med praktiskt och socialt stöd och tydliga riktlinjer från chefer. Det är minst lika viktigt hemma som när man är på den ordinarie arbetsplatsen, säger Linda och tillägger att ett ”relationsorienterat” ledarskap brukar motverka att medarbetare känner sig isolerade och bortglömda.

– I korthet innebär den typen av ledarskap att man fokuserar på saker som feedback, social interaktion, bekräftelse och kommunikation. Som chef ska man fortsätta att ha en vardaglig och informell kontakt med de anställda, även om de inte fysiskt är på arbetsplatsen.

”En del börjar kanske jobba på kvällar och helger och så ska det ju inte vara.”

En del enkätundersökningar om distansarbete som gjorts sedan coronapandemin bröt ut visar att många upplever att de blir mer effektiva när de jobbar hemifrån. För en del kan det bero på att man helt enkelt blir mer effektiv när man inte blir störd av kollegor och så vidare – men för andra kan det bero på att man utökar sin arbetstid.

– En del börjar kanske jobba på kvällar och helger och så ska det ju inte vara. Men det är enklare att börja hålla på så när man har arbetsplatsen hemma.

”Folk verkar överarbeta”

De positiva effekter som ofta lyfts fram när det handlar om distansarbete är möjligheten att själv styra över sin tid, att man kan få lättare att koncentrera sig och att det i bland kan underlätta att vara hemma och jobba om man vill få ”livspusslet” att gå ihop. Under coronapandemin har dock en viktig faktor tagits bort för att distansarbete ska upplevas som något positivt av individen – och det handlar om frivilligheten. Under pandemin har många tvingats att jobba hemma i stället för att själva välja det.

– Därför kan vara motiverat att som arbetsgivare vara ännu mer närvarande och observant på anställdas arbetssituation och mående vid distansarbete i den kontext som vi befinner oss i nu, säger Linda.

Hur är det med lojaliteten mot arbetsgivaren? Blir folk lata och börjar fuska när de sitter hemma?

– Nej, några sådana tendenser har inte identifierats i tidigare forskning. Snarare är det tvärtom, folk verkar överarbeta för att bevisa att de sköter sig, säger Linda och avslutar:

– Men återigen, det allra viktigaste för att motverka social isolering, sämre motivation och bristande lojalitet handlar om att cheferna är tydliga och delaktiga. Sitter man hemma är det viktigt att känna att man fortfarande tillhör organisationen.

Saxat om hemarbete

Kommer våra bostäder att förändras?

I en undersökning Riksbyggen gjort i samband med coronapandemin uppger 14 procent av de tillfrågade att de har funderat på att förändra sin boendesituation på grund av allt hemarbete pandemin lett till. Tre procent har redan gjort boendeförändringen.

Om bostaden saknar hemmakontor är köket och vardagsrummet de mest populära platserna för hemarbete.

– Vid utformningen av framtidens bostäder kommer erfarenheterna från coronapandemin att få betydelse. Om fler kommer att fortsätta att jobba mer hemifrån efter corona hur påverkar det då planlösningen och behov av nya tekniska lösningar i framtidens bostäder? säger Johanna Frelin – vd för Riksbyggen – i ett pressmeddelande.

Hur ser det ut med försäkringsskyddet?

I korthet kan man säga att man är sämre försäkrad om man jobbar hemma. Normalt sett kan man få ersättning om skadan exempelvis skulle påverka inkomsten eller om du skulle behöva betala tandvårdskostnader – men vid distansarbete kan det se annorlunda ut.

– Är du på jobbet så täcks i princip allt som sker på betald arbetstid och inom kontorets väggar. Jobbar du hemma måste olyckan ha skett i påtagligt och direkt samband med det arbete som utförs, vilket är betydligt svårare att bevisa, säger Mikael Bäckström, utredare på Unionen, i en intervju med fackförbundets medlemstidning – och råder alla att vara lite extra försiktiga.

Hur påverkas företagen på sikt?

Hur svenska företag i förlängningen kommer att påverkas av att många jobbar hemifrån finns det ingen som vet säkert. Däremot finns det forskare som är oroade:

– Arbetssättet börjar nu slå negativt på utveckling, tillväxt och lönsamhet, säger Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och vd för Institutet för Näringslivsforskning, i en intervju med Dagens industri.

Magnus Henrekson pekar på vikten av spontan interaktion mellan medarbetare och att det kan uppstå problem när en sådan inte kan ske på naturligt sätt på en gemensam arbetsplats.

– Till slut börjar bolagens verksamhet – utveckling, kreativitet, engagemang, strategi, kundnytta och nya, innovativa lösningar, men även effektivitet och produktivitet – ta skada, säger han och fortsätter:

– Min poäng är att långvarigt isolerat arbete utan spontan interaktion mellan medarbetare slår negativt på utveckling, tillväxt och lönsamhet, och att det slår fortare och hårdare än många tror.

Enkät: Hur har det fungerat med distansarbete i er organisation under coronapandemin?

Anna Wallrud, kommunikationsstrateg på Ringhals:

”Vi är en samhällsviktig funktion. Alla har inte kunnat jobba hemifrån, de som har haft den möjligheten är de som har administrativa uppgifter. Vi har inte haft någon generell uppmaning om att alla ska jobba hemma, men om man är i en riskgrupp eller har haft en önskan om att göra det av andra anledningar, har man kunnat diskutera frågan med sin chef. Så vitt jag vet har det fungerat bra, kommunikationen mellan chefer och medarbetare har varit god och det har varit chefens uppgift att föra en dialog med de anställda kring hur hemarbetet ska läggas upp. Vi har också infört en rad åtgärder här på arbetsplatsen, med hygienstationer och uppmaningar om att hålla avstånd. Vi har tagit bort varannan stol i mötesrum och i matsalen, samt uppmanat till digitala möten i så stor utsträckning som möjligt. Även jag har jobbat hemifrån från och till, och med mina arbetsuppgifter har det fungerat bra. Men att jobba hemma på heltid hade nog blivit lite ensamt.”

Emilia Andersson, teamleader HR på Nilson Group:

”Det har fungerat att arbeta hemifrån för större delen av våra tjänstemän på huvudkontoret. På flera avdelningar har man delat upp sig i arbetslag där man växelvis arbetat hemifrån och på kontoret. Våra lager- och butiksanställda har av naturliga skäl inte kunnat utföra arbete hemifrån. Vi har även ställt om till digitala möten, inte tagit emot externa besökare till huvudkontoret, ställt in tjänsteresor som inte varit nödvändiga och påmint våra anställda om att stanna hemma när de är sjuka samt att vara extra noga med handhygienen. Det har fungerat bra med distansarbete överlag. Det vi ser som en risk är ökade belastningsrelaterade besvär hos de anställda då vi på arbetsplatsen kan erbjuda en bättre arbetsanpassning än i hemmet. En annan risk vi ser är att vi tappar det sociala samspelet med kollegor. Vi ska inte underskatta den arbetsglädje mötet vid kaffet kan ge.”

Anna Hoffert, HR-manager på HMS Networks:

”Rekommendationen här har varit att de som kan ska jobba hemifrån. För vissa yrkesgrupper har det varit svårt, till exempel för de som jobbat i produktionen. Vi har cirka 250 anställda och ungefär 150 har jobbat på distans. Det har varit individ- och behovsanpassat. Det har fungerat över förväntan, även om människor är olika. En del älskar att jobba ensamma, andra saknar den sociala kontakten. Vi är ett innovativt företag så det är klart att möten mellan människor är väldigt viktiga. Vi har försökt hålla liv i det här genom digitala möten och virtuella fikapauser, och våra chefer har sett till att medarbetarna inte känt sig isolerade eller bortglömda. Det positiva är att vi har lärt oss att använda våra digitala verktyg bättre. Samtidigt har vi infört flera åtgärder på själva arbetsplatsen, med handsprit, städrutiner och avstånd mellan arbetsplatser. Vi har turen att ha rymliga lokaler, vi har inte behövt sitta tätt ihop.”

Daniel Neander, kommunikationsansvarig på Derome AB:

”Inom vår koncern finns det väldigt olika förutsättningar vad gäller möjligheten att kunna jobba hemma. Det beror på vilka arbetsuppgifter man har om det är möjligt eller inte. Av den anledningen har vi inte heller haft någon generell rekommendation. Istället har vi agerat utifrån varje enskild medarbetares förutsättningar, i samråd med närmsta chef. Min bild är att det är svårt att generalisera kring om distansarbete fungerar bra eller inte, det är extremt individuellt. Vissa trivs med det, andra inte, men vi har alla tekniska lösningar som får det att fungera på plats. Sen kräver det ju en annan typ av ledarskap från cheferna när medarbetare sitter hemma, och det är en fråga vi uppmärksammat och varit medvetna om. Vid distansarbete är det ännu viktigare med ett tydligt och närvarande ledarskap.”

Fler lokala näringslivsnyheter hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här