Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

550 hektar till företag i kommunens framtidsplan

Det är inte bara bostadsbristen som ska botas med den nya översiktsplanen. Halmstad behöver också mer verksamhetsmark. I Framtidsplan 2050 pekar kommunen ut områden på sammanlagt 550 hektar för företag som vill bygga ut eller etablera sig i stan.

Så kallad verksamhetsmark har varit en bristvara i Halmstads kommun i flera år.

– Min bild är att det blev en rejäl diskussion 2017. Det var då vi sa att vi måste börja titta på det här, säger Annika Hansson, planarkitekt på Halmstads kommun.

Eftertraktad mark

Att hjälpa företag som i dag vänder sig till kommunen med förfrågningar om mark kan ta tid, berättar Magnus Sjöberg som är mark- och exploateringschef.

– I de bästa av världar har man så mycket på lager att man kan erbjuda dem något på stående fot. Men så har vi det tyvärr inte. Då får företagen antingen vänta eller så får man hitta andra lösningar, som privata marker eller att de får bygga ut på befintliga fastigheter.

Hittills har man dock inte tvingats avböja en förfrågan från ett företag som vill komma till Halmstad, enligt Magnus Sjöberg som menar att efterfrågan på verksamhetsmark är hög.

– Det är ingen direkt nyetablering som vi har behövt tacka nej till. Men när det är brist kan man såklart inte uppfylla lika många önskningar som man hade velat.

770 fotbollsplaner

Bristen på verksamhetsmark är en av två huvudsakliga anledningar till att kommunen nu har tagit fram en ny översiktsplan. Den andra är behovet av nya bostäder.

I dokumentet som visar hur Halmstads ska växa fram till 2050 pekas 550 hektar verksamhetsmark ut, vilket motsvarar drygt 770 fotbollsplaner.

Kommer det att räcka till 2050?

– Det är jättesvårt att sia 30 år fram i tiden men det är såklart vår avsikt. Och det är egentligen bättre att peka ut för mycket än för lite. Vi måste ju inte bygga på allting, men om man inte har pekat ut marken går det inte att gå vidare i efterföljande planeringsskede, säger Annika Hansson.

Den största satsningen på verksamhetsmark görs runtomkring Kistinge industriområde. Även industriområdena i Getinge och Oskarström ska växa en hel del.

Dessutom skapas ett helt nytt i Älvasjö, sydväst om Spånstad.

– Sen finns det småområden i flera orter där det mer handlar om att skapa en levande kommun, säger Annika Hansson.

Överraskningar kan dyka upp

Att en stor del av den nya verksamhetsmarken ligger i anslutning till befintliga industriområden har inte varit ett mål i sig. Men det är inte heller så konstigt att det blivit så, tycker Annika Hansson.

– Det handlar om bra lägen och där är det oftast redan byggt. Något som dock har varit avgörande är infrastruktur. Dels handlar det om nationellt vägnät, dels om kopplingen till järnväg, och dels om närheten till hamnen, säger planarkitekten.

Även om mycket analys ligger bakom planen kan det dyka upp oförutsedda faktorer som gör att saker och ting ändras i den. Det har hänt tidigare.

– Vi kan råka ut för saker som vi gjorde i Kårarp, där det blev problem när man skulle uppdatera vattenskyddsområdet efter miljöbalken.

– Nu har vi varit väldigt försiktiga med vårt vatten och undvikt områden där det kan bli en konflikt. Men det kan dyka upp annat som är svårt att förutse på förhand.

Den nya översiktsplanen pekar inte bara ut ny verksamhetsmark. Den klargör också att kommunen ställer sig positiv till förtätning av befintliga tomter. Ett sådant tankesätt har sedan tidigare anammats på bostadssidan.

– Förr rullade man ut glesa villaområden på jordbruksmark och det var ingen som opponerade sig. Men nu ser vi klimatförändringarna och ett ökat behov av jordbruksmarken, säger Annika Hansson som menar att det finns gott om verksamhetsområden som skulle kunna utnyttjas bättre.

Att bygga på just jordbruksmark är något som man försökt undvika i den mån det har varit möjligt, menar hon.

– Vi har försökt hitta områden som inte är jordbruksmark för det ska man enligt miljöbalken. Det finns också en politisk vilja att minska påverkan på jordbruksmark.

LÄS MER: Här är synpunkterna på Framtidsplan 2050

LÄS MER: C trycker på för fler bostäder inåt land

LÄS MER: Kritik mot Halmstads nya översiktsplan: ”Heltokig”

LÄS MER: KD säger nej till bostäder i Eketångaskogen

LÄS MER: Markägare kritiska till reserverad mark: ”Död hand över området”

Fler lokala näringslivsnyheter hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här