Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Fintvätt. När bilen tvättas i en fordonstvätt samlas smutsen och allt den innehåller. Fultvättare hemma på garageuppfarten skadar miljön.

Fultvätta inte bilen i helgen – skona miljön!

Är du en fultvättare eller tänker du på miljön när bilen ska bli ren? Inför Stora biltvättarhelgen vill Svenskt vatten få oss att tänka till.

Årligen görs omkring 30 miljoner biltvättar i Sverige. Enligt Svenskt vattens beräkningar är 20 miljoner av dem fultvättar, det vill säga tvättar hemma på garageuppfarten där tvättvattnet rinner ned i en dagvattenbrunn.

Svenskt vatten är en branschorganisation för kommunernas vattenvårdande organ.

– Utöver det vatten från biltvättar som rinner rakt ut i recipienterna har vi i Halmstad också många dagvattenledningar som är ihopkopplade med spillvattennätet. Det vattnet hamnar i reningsverket och påverkar reningen, beskriver Michael Carlsson som är tillförordnad avdelningschef miljö och process.

När vattnet i avloppsreningsverken är renat hittar man tungmetaller som kadmium, krom, nickel, bly och zink i avloppsslammet.

– Förr byggde man väldigt mycket gemensamma ledningar. Viss mängd av föroreningarna kommer till reningsverken. Det är framför allt metaller, som reningsverken inte är byggda för att rena. Det anrikas i vårt slam och syns genom att det blir höga halter. Då är det är bättre att tvätta bilen på en grönyta, då absorberas det i jorden.

Inte ens när tvättvattnet hamnar i dagvattendammar är det bra. Där bildas ett sediment som samlar upp metallerna och oljespillet.

– Det är helt klart bäst att åka till en biltvätt. Den är byggd för att ta hand om föroreningarna. Där finns avskiljare och det samlas ihop går sedan till destruktion, säger Michael Carlsson.

Vid biltvätt på en gräsmatta sker en infiltrationverkan där många föroreningar bryts ned innan de når grundvattnet. På hårdgjorda ytor rinner tvättvattnet rätt ut i åar och vattendrag.

I Halmstads kommun finns det omkring 40 biltvättar registrerade i miljö- och hälsoskyddskontors register. Under förra året besöktes alla anläggningarna och inspektörerna kunde konstatera att alla har en oljeavskiljare.

Anläggningarna skiftar i kvalitet beroende på klass och ålder. Fordonstvättar som är anmälningspliktiga, de som används till mer än 5 000 tvättar om året, har också kravet på sig att årligen ta prov på det utgående vattnets kvalitet.

– Om de inte klarar riktlinjerna så går vi, tillsammans med Laholmsbuktens va, in och ställer krav på verksamheten att vidta åtgärder för att klara riktlinjerna, förklarar miljö- och hälsoskyddskontorets ansvarige inspektör, Louise Rosén Rhodiner.

Den som bara spolar bilen med högtryckstvätten bidrar också, genom att föroreningarna sitter i själva smutsen.