Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/10

JB Berggren – om en köpman och ett köpmanshus i Halmstad

Specerier, skeppsvaror, bakverk, järnprodukter, tågbanor eller petroleum – för JB Berggren var ingen bransch främmande. När vi nystartar serien Vår historiska stad, skriver Anders Bergenek om en av Halmstads mest drivna köpmän.

Köpmannen Johan Birger Berggren föddes den 15 juni 1849 och växte upp i en fastighet i hörnet Brogatan/Backhausgatan. Han var den äldste sonen till arbetsförmannen Andreas Berggren och dennes hustru Christina. Fadern dog tidigt och Birger fick bidra till familjens försörjning. Efter folkskolan fick han arbete som springpojke i Dahlquist & Wallmarks speceriaffär som låg vid Stora Torg. Arbetsdagarna var långa och kunde vara från 05:00 till 20:00. För Birger Berggren blev arbetet en viktig källa till glädje och stolthet. Han arbetade hårt och plikttroget och avancerade snabbt till biträde/expedit i affären.

Butiken var liten och mörk men blev ändå framgångsrik, inte minst genom Birger Berggrens engagerade sätt att möta sina kunder.

1872 ingick Birger Berggren kompanjonskap Christian Pettersson i firman Pettersson & Berggren Speceri- och Diversehandel med lokaler på Köpmansgatan. Affärerna gick bra men 1878 delade kompanjonerna på sig. Berggren etablerade då egen speceriaffär i ett gammalt korsvirkeshus på Köpmansgatan 23. Butiken var liten och mörk men blev ändå framgångsrik, inte minst genom Birger Berggrens engagerade sätt att möta sina kunder. Efter några är köpte han också fastigheten och bosatte sig där.

Hustrun Kristina en viktig person i köpmanshuset

Hustrun Kristina (kallad Christine) Berggren spelade en viktig roll i det Berggrenska köpmanshuset. Hon har beskrivits som en hängiven maka, duglig husfru och älskvärd värdinna. Paret fick nio barn varav sex överlevde till vuxen ålder. Då middagen serverades, dukades det normalt till tolv personer. Även två bodbetjänter åt med familjen och det var vanligt att viktiga kompanjoner och kunder också bjöds på mat.

Birger Berggren hade som vana att varje dag ta en morgonpromenad från hemmet på Köpmansgatan och besökte då Fisktorget och Stora torg. Sedan kom han hem med fisk, kött och potatis till dagens måltid.

Birger Berggren var intresserad av sjöfart och utvecklade sin affär till en fullsorterad skeppshandel. Bland annat införlivades också en segelsömmarverkstad. Han investerade dessutom pengar i flera segelfartyg hemmahörande i Halmstad. Tillkomsten av Halmstad-Värnamo järnväg 1877 gynnade sjöfarten och affärslivet i staden. Birger Berggren blev som följd av detta en av de främsta förkämparna för byggandet av Bolmenbanan längs Fylleån och där han sedan under många år satt i styrelsen.

Nya näringslivslagar tillsammans med utbyggnaden av järnvägen påskyndade utvecklingen av lanthandeln på orterna runt Halmstad. Det fick till följd att färre bönder sökte sig till Halmstad för att handla. Birger Berggren anpassade sitt företag efter de ändrade förutsättningarna. Det gick allt mer över till att förse de nya lanthandlarna med varor.

Även bageriet blev en framgångsrik verksamhet

1895 avskildes partihandeln med livsmedel och speceriaffären i Halmstad övertogs av de anställda biträdena Edward Löfgren och Olof Jönsson. Partihandeln behövde dock mer kapital. Firman omvandlades därför 1900 till Aktiebolaget J. B. Berggren med sonen Pehr Berggren som direktör och Birger Berggren som styrelseordförande.

Under sin tid som livsmedelshandlare hade Birger Berggren sett att det saknades en rationellt driven bagerirörelse i staden. Därför startade han 1902 tillsammans med spannmålshandlaren Jacob Jacobsson Halmstads Bageri AB med lokaler på Köpmansgatan 15. Även den här verksamheten blev mycket framgångsrik.

1895 var startade Birger Berggren Halmstad Petroleum AB och byggde cisterner i hamnen. På så sätt effektiviserades importen av petroleumprodukter som tidigare hade skett på fat. Den verksamheten såldes sedan till Skånska Petroleum AB.

Industrialiseringen innebar att de lokala smederna på landsbygden fick konkurrens av industriellt tillverkade järnvaror som såldes via lanthandlarna. Distributionsnätet för sådana varor var dock dåligt. Det innebar att J. B. Berggrens partihandelsfirma för kolonialvaror började få beställningar också på olika järnvaror. Detta sådde fröet till att Birger Berggren och sonen Pehr valde att satsa på att bygga upp en partihandel också för järnvaror. För det här ändamålet bildades 1905 Halmstads Järnvaru AB. Det skulle efter Birger Berggrens död utvecklas till en större verksamhet än moderbolaget.

Byggde nytt i tidens populära judendstil

1903 köpte AB J. B. Berggren grosshandlaren Magnus Ohlssons verksamhet som drevs i lokaler vid Bredgatan/Strandgatan. Mot Bredgatan byggdes en imponerande och vacker byggnad i italiensk stil. Till de nya lokalerna flyttade AB J. B. Berggren 1906. På tomten Köpmansgatan 23 revs det gamla korsvirkeshuset och ett nytt påkostat stenhus byggdes i tidens populära i jugendstil och stod klart 1907. Här fick Halmstad Järnvaru AB sina lokaler.

Vid den här tiden stod den hårt arbetande Birger Berggren på toppen av sin karriär och sågs som en av Halmstads ledande köpmän. Han engagerade sig också i stadens utveckling och representerade gruppen ”Sällskapet” bland annat i stadsfullmäktige, drätselkammaren och hamnstyrelsen. Han visade ett stort socialt engagemang och var alltid beredd att hjälpa fattiga, inte minst barn, ofta med gåvor men också genom ett engagemang i ”Sällskapet jultomtarna”.

De sista åren förmörkades av flera motgångar. Birger Berggren hade startat en tobaks- och snusfabrik som genererade stora förluster. Han hade även frikostigt skrivit på borgensförbindelser för vänner och i samband med en ekonomisk kris 1907 blev han tvungen att betala så stora summor att de höll på att ruinera honom. Han redde ut krisen men drabbades av ett nytt bakslag 1911 då hans älskade hustru Kristina dog av cancer. Själv drabbades han av tuberkulos och diabetes. Som följd av sin diabetes gick Birger Berggren ur tiden den 4 januari 1914.

Han sades vara en man som höll sitt hjärta rent och sitt sinne öppet för allt mänskligt.

I samband med hans begravning skrev Hallandsposten att akten var enkel och fri från flärd liksom den avlidne själv. Han sades ha varit en man som höll sitt hjärta rent och sitt sinne öppet för allt mänskligt. Han var ”den gamle” med det goda hjärtat och humorn i blicken, typen för den ärlige arbetaren och den verkliga människan. Åtta före detta befälhavare från hans skutor bar kistan till den sista vilan i graven på Västra Kyrkogården.

Sonen Pehr Berggren drev AB J. B. Berggren vidare på ett mycket framgångsrikt sätt till 1945. I samband med ägarbyten på 1970-talet ändrade företaget namn till Dagab Väst. Halmstad Järnvaru AB ändrade 1968 namn till HDF-bolagen och såldes ur familjens ägo 1990.

Fotnot: Läs mer om AB J. B. Berggren i Gamla Halmstads årsbok 1944 och om Halmstads Järnvaru AB i Gamla Halmstads årsbok 2005.