Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Säkerhetsutvecklare och signalskyddschef Tina Källström gillar friluftsliv och har därför mycket av det som behövs ”om krisen eller kriget kommer”·Tina Källström -är signalskyddschef Bild: Håkan Johansson
Säkerhetsutvecklare och signalskyddschef Tina Källström gillar friluftsliv och har därför mycket av det som behövs ”om krisen eller kriget kommer”·Tina Källström -är signalskyddschef Bild: Håkan Johansson

Tina Källström ser till att beredskapen håller måttet

När andra panikköpte toapapper handlade Tina Källström flaskvatten. Så vet hon vad som gäller vid kris: ”Egentligen är det sådant jag borde skaffat tidigare.”

Tina på Räddningstjänsten Väst är nyutnämnd signalskyddschef för Varbergs kommun. Tidigare i år klubbades det igenom, och visst blir man nyfiken?

– Jag vet knappt själv vad jag kommer att ha för uppgifter men jag ska se till att kommunen kan kommunicera hemliga uppgifter på ett säkert sätt. Jag vet mer när jag varit på kurs, men det handlar om att vi tillsammans med andra myndigheter ska bygga upp det civila försvaret. Uppgiften som signalskyddschef är en mycket liten del av mitt arbete, berättar hon i en coronasäker mobilintervju.

Tillsammans med några kolleger arbetar hon som säkerhetsutvecklare med krisberedskap och civilt försvar på Räddningstjänsten Väst som hör till Varbergs och Falkenbergs kommun.

– Vi arbetar med risk- sårbarhetsanalyser och hur kommunerna ska hantera olika situationer. Vi ska höja förmågan att hantera samhällskriser men även arbeta med att förebygga sådana typer av händelser. Många gånger kan det handla om händelser som kan slå mot hela kommunen, som en storm, men det kan vara ett begränsat område som vid ett stort avbrott på en vattenledning.

En ökad press

Coronan har inneburit en extra press för säkerhetsutvecklarna denna vår.

– När coronan kom och man förstod allvaret insåg vi och kommunerna att det behövdes fler i stabsarbetet och ordnade en snabbutbildning. Nu har organisationen satt sig. Vissa verksamheter har varit väldigt belastade, säger hon.

En stab är en krets av medhjälpare som bland annat hjälper ledningen att ta fram underlag för att fatta rätt beslut. När det är kris och bråttom är det viktigt att rätt person med rätt kunskap snabbt finns på plats att hjälpa ledningen.

– Det måste även finnas en plan hur man ska täcka upp för varandra. Vid en pandemi kan ju bland annat nyckelpersoner bli sjuka.

Pandemiplanen som är från svininfluensans dagar 2009 har reviderats.

– Då fanns det ett vaccin, och mycket fokus på det. Vilka som skulle vaccineras, i vilken ordning och hur det rent praktiskt skulle gå till. När det gäller coronan har vi fått lära oss mer efter hand, vi vet inte när det är som värst och när det går över. Under en pandemi är det brist på personal och vi måste lösa det problemet genom att ta in vikarier, omplacera personal, lära upp nya.

Preppers - en rörelse

Tina har märkt att intresset för hennes arbete med beredskap har ökat de senaste åren.

– Det har blivit ett helt annat fokus på överlevnad och beredskap. Dels genom de stora bränderna och stormarna, som stormen Gudrun, och det upptrappade militära säkerhetsläget i världen. Och nu coronapandemin. Dessutom ökar antalet preppers.

Preppers, eller överlevare som en del kallar sig, har blivit en rörelse, och delvis en industri. På internet finns det många grupper, och råd för hur man ska överleva allt från samhällskollapser till naturkatastrofer, pandemier och krig.

Det var genom ett möte med Ungdomsbrandkåren i högstadiet Tina fick upp ögonen för räddningstjänsten. Efter studenten gick hon en brandingenjörutbildning i Lund. 2006 började hon på räddningstjänsten i Falkenberg.

– Jag tror att det är en önskan att göra en insats för samhället som lockade mig till yrket. Jag är brand- och riskhanteringsingenjör. Jag blev kvar och tycker att jag har kunna utvecklats och byta inriktning. Det är stimulerande.

Om krisen kommer

Själv är Tina ingen prepper, och har varit dålig på att följa råden i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps broschyr ”Om krisen eller kriget kommer” som delade ut till alla hushåll 2018. Därav det dåliga samvetet-shoppandet av flaskvatten när coronan gjorde sitt insteg i Sverige.

– Det där med vatten är svårt, speciellt för dem som saknar utrymme. Men det är viktigt att också ha dunkar så man kan hämta vatten. Eftersom min familj bor i villa och vi är friluftsmänniskor har vi automatiskt sådana saker som är viktiga vid en allvarlig kris. Som stormkök, torkad mat, kaminer och ved. Så vi är trots allt väl förberedda

Tina Källström -är signalskyddschef Bild: Håkan Johansson
Tina Källström -är signalskyddschef Bild: Håkan Johansson

Lite om: Tina Källström.

• Ålder: 39 år

• Bor: Skogstorp

• Yrke: Säkerhetsutvecklare samt signalskyddschef

• Utbildning: Brandingenjör

• Familj: Man och två barn, 6 och 9 år

• Intressen: Träning på Friskis&Svettis, friluftsliv och trädgårdspyssel