Omvända könsroller i fågelvärlden

I början av juli gästades den anlagda våtmarken vid Trottaberg utanför Halmstad av en vacker smalnäbbad simsnäppa. Det är en vadarfågel som häckar i våra fjälltrakter och som övervintrar till havs i Indiska oceanen. Bara det är så speciellt att det kunde vara värt en visa. Men hos simsnäpporna är det dessutom hannen som sköter hushållet och vaktar barnen. Honan flyttar söderut så snart hon lagt sina ägg.