Minnesord: Ninna Herdis Andréasson

Ninna Herdis Andréasson, har efter en kortare tids cancersjukdom lugnt och stilla avlidit i sitt hem den 25 november 2022 i en ålder av 92 år och sex månader.

ANNONS
|

Hon kom till världen den 29 maj 1930 på Mosegården utanför Nästved i Danmark. Hennes föräldrar var gårdsarrendatorer under Danmarks största gods Gavnö. Mamma fick ytterligare två syskon, lillebror Vagn född år 1932 (död år 2017) och lillasyster Alix född år 1942.

Vid sju års ålder började Ninna skolan, varannandags B-skola, alltså ena veckan var det skoldag tisdag och torsdag och lördag, veckan därpå måndag, onsdag och fredag. Vid sidan om skolarbete så var det mycket arbete på gården. Trots två-tre drängar och en piga så var det för Ninna arbete med att ta hem kor till mjölket, ta in ved, pumpa upp och ta in vatten till korna, mjölka och gallra betor.

ANNONS

Andra världskriget bröt ut 1939 och Danmark blev i maj 1940 ockuperat av Tyskland vilket förde med sig stora utmaningar, bland annat ransonering av livsmedel och andra varor och det mest utmanande var att hösten 1943, mitt under brinnande världskrig, brann boningshuset ner till grunden och så gott som allt blev innebränt. Familjen, förutom Ninna som var äldst av barnen, fick flytta ut till drängkammaren i stallet, där tvättstugan blev omgjord till kök. Ninna, piga och drängar fick flytta ut till magasinet där två oeldade rum inreddes. Efter ett par år var ett nytt modernt boningshus klart för inflyttning.

Ninna fick sluta folkskolan 1944 och ville gärna studera vidare men det blev till att arbeta hemma på gården i ett och ett halvt år innan flytt till Nästved för att tjäna piga hos ett äldre köpmanspar. Hon var ju kunskapstörstig och intresserad av att lära sig mer så på kvällarna, fem kvällar i veckan, var hon på kurs och tre söndagar i månaden var det prov/kunskapstest. Efter ett år hade hon fixat ”mellanskoleexamen”!

I slutet av fyrtiotalet fick hon anställning i Köpenhamn där hon på kvällstid läste in realexamen. Hon fortsatte sina studier och kom en bit mot studentexamen men var tvungen att ”ge upp” då det var för tufft att arbeta (mer) än heltid och samtidigt fixa studentexamen.

ANNONS

Vid 23 års ålder bar det av till Sverige där hon fick anställning som kokerska på Krontorps gods utanför Halmstad och där var det ordnade arbetstider med ledighet varannan helg och en hel veckas semester.

Hon träffade sin Sven-Ove på Krontorp, tycke uppstod och i juni 1955 var det bröllop i Vejlö kyrka i Danmark. Ninna blev bondmora med den äran. Hon och Sven-Ove drev lantbruk och maskinstation i Långeby utanför Halmstad, tillsammans, till i början av 2000-talet.

Fyra barn blev det; Susanne född 1956 (Frösön), Ingemar född 1958 (Tönnersjö), Kirsten född 1964 (Arendal, Kungsbacka) och Frank född 1967 (Göteborg).

Förutom allt arbete på gården så engagerade sig Ninna under årens lopp i föreningsliv, som bl.a. Lottakåren, Centerrörelsen, Hem- och skola, Svenska kyrkan, Studieförbundet Vuxenskolan, Röda Korset, Hembygdsförening och Hushållningssällskapet.

Hon startade år 1971 genom CKF, en vävstuga hemma i bostadshusets källare.

Vid 58 års ålder, år 1988, fick Ninna sin första anställning utanför hemmet sedan giftermålet år 1955. Hon uppskattade att få en ”egen” inkomst.

År 2009 avled hennes älskade make Sven-Ove och samma höst såldes gården i Långeby och Ninna flyttade till en lägenhet vid Nissans strand och granne med uppskattat bibliotek i centrala Halmstad.

Ninna har varit tillfreds med sitt liv. Det tog lång tid att acceptera att hon inte fick utbilda sig i unga år – hon ville bli språklärare ibland annat latin och franska. Hon fick stilla sin kunskapstörst på andra sätt.

ANNONS

Hon betydde mycket för familjens och släktens sammanhållning och hennes generositet var stor.

Hon var glad för att hennes fyra barn har funnit sig tillrätta med yrkesval och liv och att familjen/släkten kan umgås så bra tillsammans. I somras samlade hon hela släkten (29 personer) en sista gång under fyra dagar nere i Roskilde där bland annat hennes barndomstrakter besöktes.

Ninna har det senaste året sagt att de första 90 åren var goda, bra år, men de sista två har varit lite tuffare.

Ska vi barn sammanfatta mamma Ninnas liv så är det med orden; släktmatriark, samhällsintresserad, ressugen, kunskapstörstig, allmänkunnig och diskussionsglad.

Barnen Susanne, Ingemar, Kirsten och Frank

ANNONS