Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/1

Minnesord: Glenn Kjellin

Vår käre vän Glenn Kjellin, Laholm, gick bort den 17 november 2022 vid 76 års ålder.

De viktigaste geografiska passagerna i Glenn Kjellins liv är Nyköping (där han föddes och växte upp), Örebro (där en stor del av släkten finns, där han utbildade sig vid högskolan och inledde sitt politiska engagemang) samt Laholm (där hans familj formades och blev hans bas under de sista 40 åren av ett händelserikt liv).

Vårt kamratskap grundlades för 55 år sedan inom socialdemokratiska studentförbundet (senare SSU Framtiden) i Örebro, där han under en tid var ordförande. På den tiden var SSU i Örebro en nagel i ögat på den socialdemokratiska arbetarekommunen. Krav ställdes bland annat på att Socialdemokraterna skulle ställa sig bakom FNL-rörelsens fördömande av USA:s angrepp på Vietnam, att partiet skulle ha en försonligare inställning till marxismen och liknande vänsterinriktade krav. Oftast utan större gehör.

Glenn Kjellin var väl bevandrad i politiska ideologier och grundligt påläst och utbildad i såväl historia, samhällskunskap som politiska ideologier och världshändelser.

Nyfikenheten på världen förde honom som ung student till många länder, ofta på egen hand med liten kassa och sin ”liftartumme” som bästa vän. Hans djupa kunskaper om USA och dess delstater, Frankrike, England och många fler länder, ledde ofta till intressanta samtal med den mängd av vänner som Glenn kom att omge sig med under hela livet. Att vi fick vara en del av hans vänkrets, med resor till så gott som alla Europas länder under 55 år, känns som en obetalbar gåva.

Glenns yrkesliv präglades också av viljan att tjäna andra. Efter att ha lämnat en begynnande forskarkarriär blev det några år i kriminalvården varefter den fackliga banan inom Statstjänstemannaförbundet och senare SALF/Ledarna tog överhanden från slutet av 1970-talet. Den bredd och vidsynthet som kännetecknade Glenn tog sig bland annat uttryck i att han var en uppskattad facklig förhandlare för så vitt skilda grupper som präster och piloter.

Mot slutet av sin yrkesverksamma karriär ökades det politiska engagemanget i kommunalpolitiken i Halland i allmänhet och Laholm i synnerhet. Han var under ett antal år ledamot av kommunstyrelsen och styrelsen för den socialdemokratiska arbetarekommunen.

Glenn var ingen framstående person i idrottsliga sammanhang, även om han i sin ungdom gjorde försök att gå i pappa Stigs fotspår som handbollsspelare i det anrika laget F11 i Nyköping. Varken det eller försök att göra karriär i boxning (troligen i kölvattnet av Ingmar Johanssons succéer) blev framgångsrika för Glenn. Men när det gällde kunskaper om idrottshistoria var det knappast någon som slog honom på fingrarna. Under våra otaliga tågresor runt i Europa var frågesporter ofta ett trevligt tidsfördriv – inte bara om sport. Glenn mästartakter avundas vi.

Att humanism var en ledstjärna för Glenn kunde ingen ta miste på. Omtanken och empatin med alla medmänniskor gjorde alltid avtryck och han blev i dessa avseenden ett föredöme för hans många vänner. Ett fint bevis på det är svaret från en vän på frågan ”Vem skulle du vilja ta med dig till en öde ö?”. Svaret blev ”Glenn Kjellin”.

Vi saknar Glenn och delar vår sorg med många vänner och framförallt med hans familj, hustrun Atti och sönerna Simon och Erik med familjer.

Mats Sjöström, Berndt Lindholm, Torgny Larsson, Stig Ålund