Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Minnesord Elwing Friberg

Kyrkoherden em. Elwing Friberg, Halmstad, har avlidit i en ålder av 91 år. Hans närmaste är syskonbarn med familjer.

Elwing Friberg var född och uppväxt i Vireda i Småland. Han var den siste och elfte i raden i en stor syskonskara och fick därför namnet Elwing. Efter studentexamen i dåvarande Fjellstedtska skolan i Uppsala, där undervisningen var särskilt anpassad för blivande präster, fortsatte han med teologiska studier. Elwing Friberg prästvigdes i advent 1958 för Stockholms stift. Eftersom Stockholmsbiskopen

då var förhindrad skedde vigningen i Strängnäs domkyrka. I Stockholm innehade Elwing olika tjänster, längsta tiden som komminister i Kungsholms församling. 1966-1967 hade han vistats i USA som stipendiat för att studera kyrkolivet där. Utlandsvistelsen gav mersmak vilket gjorde att han sökte tjänst i svenska utlandsförsamlingar och kom till att börja med verka som präst i Mexico. Efter tiden där gick flytten gick tillbaka till Europa med placering i Frankfurt.

När det blev aktuellt att återvända till hemlandet valde Elwing att söka sig till Västkusten som då för honom var en okänd del av Sverige. Här kom han att trivas och bli fast rotad under resten av sitt liv. Efter att ha varit komminister i Holm i Halmstads S:t Nicolai pastorat var han under de sista aktiva åren kyrkoherde i Oskarström. Elwing pensionerades 1993 men hans stora erfarenhet gjorde att han sedan kom att anlitas som prästerlig vikarie i svenska utlandsförsamlingar, periodvis på Rhodos och en längre tid i Rom.

Redan under studietiden i Uppsala fick Elwing Friberg kontakt med den högkyrkliga rörelsen.

1954 upptogs Elwing som medlem i Societas Sanctae Birgittae (SSB), den bönegemenskap inom Svenska kyrkan som verkar för en fördjupning av både medlemmarnas och hela kyrkans andliga liv. Allt det som SSB står för, med troheten mot kyrkans bekännelse och med bönelivet och nattvarden som det centrala, blev också för Elwing den fasta grundvalen för hela hans mångåriga gärning som präst. Så sent som i somras deltog han i SSB:s årliga generalkapitel i Vadstena.

Elwing hade många gåvor, bland dem hans utpräglade sociala förmåga att kunna umgås med

människor i alla åldrar och med skiftande bakgrunder. Därtill bidrog hans humor som gjorde honom till en glädjespridare och till att han fick en så stor vänkrets, både här hemma och i utlandet. Saknaden efter Elwing Friberg är stor men ännu större är tacksamheten för allt vad han fått betyda för så många under ett långt och innehållsrikt liv.

Örjan Blom

SSB:s kaplan