Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
1/1

Minnesord Arne Månsson

Överste Arne Månsson Halmstad har avlidit i en ålder av 95 år. Han sörjes närmast av sonen Carl-Fredrik.

Arne föddes i Lund 1924 och växte upp i Bjärred. Redan som 17 åring tog han värvning och började sin militära bana under andra världskriget vid Norra Skånska Infanteriregementet I 6 i Kristianstad. Han gjorde väl ifrån sig och fick möjlighet att ta studenten vid Försvarets Läroverk och efter officersexamen på Karlberg blev han fänrik 1948.

Arne gjorde sedan en gedigen militär karriär. Han genomgick Krigshögskolan och blev därefter generalstabsofficer med placering vid Försvarsstaben i Stockholm, där han bland annat var huvudsekreterare i 1966 års värnpliktskommitté. Han var också under några år ansvarig för samverkans-frågor mellan Försvarsmakten och Civilförsvarsstyrelsen. Arne fullgjorde också FN-tjänst på Cypern.

1973 kom Arne till Halmstad och Hallands regemente I 16 som bataljonschef. Han blev därefter stabschef och som sådan medverkade han i hög grad i det nya försvars- områdesregementet som höll på att organiseras. 1976 utnämndes han till utbildningschef och ställföreträdande regementschef och samtidigt befordrades han till överste. I sin nya befattning fick han ansvaret för att omorganisera Hallandsbrigaden, en komplicerad uppgift som han var väl skickad att genomföra. En annan viktig och svår uppgift för honom under denna tid var anskaffningen och utvecklingen av Mästocka övnings- och skjutfält. Fältet var en förutsättning för att regementet inte skulle avvecklas.

Arne hade ett rakt och tydligt ledarskap och han hade stor kunskap om hur utbildning av värnpliktiga skulle genomföras. Han blev mycket omtyckt och respekterad både av sina medarbetare och de värnpliktiga. Han överlämnade en välutbildad brigad vid sin pensionsavgång 1984.

Arne gifte sig 1950 med Britta, som med sitt sociala engagemang alltid var ett stort stöd för honom. Tyvärr gick hon bort redan 1990.

Arne hade ett stort samhällsengagemang och var aldrig främmande för att åta sig olika uppdrag. Rotary låg honom varmt om hjärtat. Redan 1977 blev han medlem i Halmstad-Tylösands Rotaryklubb, där han aktivt bidrog till klubbens verksamhet och positiva utveckling.

Genom bland annat sin breda allmänbildning och sin humor var Arne mycket uppskattad i en stor vänskapskrets

Vi är många som kommer att sakna vännen och kollegan Arne Månsson.

Göran Lindqvist

Göran Wetterlundh