Minnesord: Agneta Eriksson

En fredsvän har lämnat oss. Agneta Eriksson, född 1935, har gått bort.

ANNONS
|

Agneta sörjes närmast av sina två döttrar Alexandra och Emma med familjer. Hon kom till Halmstad 1978 tillsammans med döttrarna. Hon hade då bott några år i Strömsund där hon varit anställd vid Arbetsförmedlingen. Här i Halmstad fortsatte Agneta sitt arbete som arbetsförmedlare. Hon kom snart att arbeta med och för människor i behov av fördjupade insatser. Att kunna bidra till positiv förändring för en arbetssökande var viktigt.

Vi lärde känna Agneta som kollega och vän. Hon var en av de drivande krafterna när det gällde att skapa opinion för fred och för en kärnvapenfri värld. Hon sökte former för att påverka, blev en av initiativtagarna till att bilda Kvinnor för Fred i Halmstad 1981. Hon kom snart att medvetandegöra och entusiasmera många av oss arbetskamrater. Agnetas intresse för och kunskap om internationella frågor var stort och hon ville visa aktivt var hon stod. Hennes deltagande i Fredslägret för en kärnvapenfri värld i Greenham Common samt Fredsmarschen från Minsk till Moskva 1982 vittnar om hennes starka engagemang.

ANNONS

I början av 1980-talet träffade Agneta sin Nils och hon kunde nu dela sitt liv med en likasinnad. Tillsammans ägnade de mycket tid åt arbete för fred och för en rättvis värld. De organiserade demonstrationer mot väpnade konflikter och besökte flera gånger Sovjetunionen och Palestina för att uppmärksamma fredsfrågor samt värna om internationella relationer. I deras vardag fick klimatfrågor stor plats.

Agneta var en positiv, humoristisk människa som såg möjligheter och som delade med sig av sitt engagemang och kunnande. Hon var modig och orädd, tog alltid ställning. Vårt samhälle, vår värld behöver sådana människor som Agneta. Hennes och Nils hem stod öppet för vänner från när och fjärran och blev ofta en samlingspunkt. Vi saknar vår vän Agneta.

Kvinnor för Fred i Halmstad och Laholm

Lilian, Heike, Helena, Kristina, Gunaino, Susanne

ANNONS