Milla Johansson: ”Varför kunde jag inte bara vara normal?”

Barn får ofta höra att bara de är sig själva blir allt bra. Men för Milla Johansson har kampen för att få vara Milla – inte Mikael, inte en transperson, utan bara människan Milla – varit lång och fylld av ångest, trakasserier, tvångssyndrom, depression, alkoholism och självmordsförsök.