Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Föreningar

Halmstads bilpool har haft årsmöte till vilket många medlemmar slutit upp till.

Ekonomin är god och att antalet medlemmar håller sig på en bra nivå. Erfarenheten visar att det fungerar väldigt fint att dela på de två bilar som finns. Att många av medlemmarna stannar kvar i föreningen år efter år är ett gott tecken på det.

Till ordförande omvaldes Inger Söderström. Övriga i styrelsen är Björn Petersen, Nils Eriksson, Maj-Lis Petersen, Ragna Larsson, Frida Stranne och Mymmel Blomberg.

PRO-Halland har haft årsmöte på Katrinebergs folkhögskola.

Efter förhandlingarna talade Guy Lööv från riksorganisationen om PRO:s 70-års jubileum. Trots åldern är PRO en vital organisation med många aktiviteter och arbetar för att få bra levnadsförhållande för alla pensionärer. Pensionssystemet har visat sig ha systemfel som måste åtgärdas. Sverige har en bra sjukvård och äldreomsorg, men i Carema Care skandalen har personalbrister uppmärksammats. I juni månad samlas PRO:are från hela landet till kongress i Örebro. Ombud från Halland är Bernt Alexandersson, Barbro Alvarsson, Bo Bäck, Bo Eriksson och Stina Lindberg.

PRO Enslöv har hållit månadsmöte till vilket ordföranden Gunilla Bäck hälsade ett 80-tal medlemmar välkomna.

Hon kom från distriktets årsmöte där bland annat åldringsvården och att arbeta till 75 år tagits upp. I finalen på veteranvetartävlingen kom Enslöv trea. PRO informerade om medlemsrabatter och rapporterade från Gysinge akademin 2011, framtidens äldreomsorg behov och finansiering.

Medlemmar i föreningen har genomgått en tre timmars kurs i hjärt-lungräddning med hjärtstartare ytterligare två kurser är planerade under våren.

Gudrun Rooth underhöll med sånger och händelser från sextitalet.

SPF Veinge Tjärby har haft kaféträff i Veingeskolans matsal.

Gunilla Nilsson från Civilförsvarsförbundet gav många värdefulla tips och råd om "Din säkerhet i vardagen". Det finns många praktiska och billiga saker att köpa i handeln, som kan underlätta. Bättre att förebygga än att vänta tills olyckan har hänt. Hjärt- och lungräddningskurser planeras senare. Mona Persson informerade från KPR.

Hylte hembygdsförening har haft årsmöte i Malmagårdens matsal, Hyltebruk. Mötet inleddes med en tyst minut för avlidna styrelsemedlemmar.

Bo Westman omvaldes som ordförande och Magnus Åhman som vice ordförande.

Till styrelseledamöter omvaldes Kjell Larson, Birgitta Samuelsson, Maarit Klein och Stig Fredriksson. Kvarstående är Ann-Louise Carlsson, Roland Klein och Palle Edelved.

Efter årsmötet höll Jan Bergman ett uppskattat kåseri om sin tid som nyinflyttad reporter. Avslutningsvis informerade Bo Westman och visade utdrag ur den pågående gårds- och torpinventeringen.

Hallands bouleförbund har haft årsmöte i Varberg, där 19 av distriktets 25 föreningar deltog.

Innan mötet förrättades prisutdelning till DM-pristagare.

Styrelsen består av ordförande Ove Johansson, Falkenberg petanque, sekreterare Erling Ottosson, Kulknappen, kassör Bo Nerman, Knuff, samt ledamöterna Bengt Alvhage, Läjet, Sven-Gunnar Thörnström, Kungsbacka, Lars-Åke Simonsson, Knuff och Kjell Berglund, Falkenberg petanque.

Ledamöter i södra disciplinnämnden är Gunnar Wålhberg, Majgården och Lennart Persson, Falkenberg petanque.

Hörselskadades förening i Halmstad har haft medlemsmöte med god uppslutning.

På programmet stod en filmkväll med Torgny Ahlgren som berättade och visade filmer från gamla Halmstad.

Ordföranden Kent Dimfelt informerade om kommande aktiviteter och påminde om att boka biljetter till teatern vid Slottet.

DHR Halmstad-Laholm har haft månadsmöte på Husknuten där ordföranden Roland Carlqvist hälsade ett 30-tal medlemmar välkomna.

Efter mötet visade ostmästare Bengt Bengtsson från Kvibille mejeri bilder och berättade om osttillverkningen.

PRO Väster har haft månadsmöte på Kar XI:s servicehus.

Eva Bergman Rådberg från hörseltjänsten visade hjälpmedel och informerade om möjligheten att få hjälp då hörseln försämras.

Efter förhandlingarna deltog medlemmarna i en frågesport och de tre bästa belönades med priser. Den sedvanliga vårfesten blir i början av maj. Teckning till den liksom till resan ”Ut i det blå” kan ske på nästa möte.

Föreningen Norden i Getinge-Harplinge har i nära anslutning till Nordens dag, 23 mars, besökt Steninge glashytta och tagit del av Magnus glasblåsares kunnande. En av de närvarande fick också pröva på. Det blev ett dricksglas i koboltblått.

Sedan tvärs över vägen till hyttsill hos Malin och Hans på Göstas. Solnedgång i havet och Earth Hour med levande ljus. Birgit Backer berättade om Steninge glasbruk.