Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Föreningar

Ränneslöv-Ysby SPF kunde räkna in 40 deltagare på Randerslund i den riksomfattande frågesporten ”Hjärnkoll”.

Under tiden frågorna rättades kåserade Roland Andréasson om ”Flydda tider - dagsaktuella saker”.

Vinnare i tävlingen som ska representera avdelningen i september i Ätrasalen blev Doris Göransson, Ingegerd Ivansson och Einar Nilsson.

Ordföranden avslutade dagen med att påminna om kvartalsmötet i april då Per Karlsson visar bilder och underhåller på temat ”Djur och jakt i Afrika”.

PRO har haft en vinterserie i boule där 56 par har deltagit i fyra grupper. Avslutning med prisutdelning skedde nyligen. Segrare i grupp 1: Kurt Ström och Sol-Britt Jönsson Snöstorp/Vallås PRO, grupp 2: Magnus Karlstrand och Anette Wilhelmsson, Furets PRO, grupp 3: Rune Johansson och Bodil Reis, Snöstorp/Vallås PRO, grupp 4: Gerth Ohlsson och Maj Ohlsson, Furets PRO.

Konstföreningen UMBRA har haft årsmöte.

Ordföranden Kerstin Nilsson hälsade ett 75-tal medlemmar välkomna till festlokalen på Medborgarservice, Andersberg. Styrelsen består av Kerstin Nilsson, ordförande, Kerstin Gillberg, kassör och Kerstin Månsson, sekreterare. I styrelsen omvaldes Ulla Persson, Nina Svensson, Gun Jacobsson, Ann-Christin Nilsson och Rose Nee Sjösten. Nya ledamöter blev Anette Pettersson och Ylva Doverskär. Camilla Larsson och Vanja Brovall avtackades med blommor och smycke. Årets konstdragning av 24 konstverk blev spännande och trevligt.

PRO Snöstorp/Vallås har haft årets första trivselkväll och ordföranden Uno Wallin hälsade cirkla 130 medlemmar välkomna.

Festkommittèn hälsade med en landgång och Kurt Henningsson underhöll med visor och allsång. Bengt Bengtsson deklamerade en vårdikt och Nils Eriksson läste en dikt om Vallås som rönte allas gillande. Rigmor Wilderoth och Lennart Jonsson uppförde några stycken ur Wilhelm Mobergs välbekanta skriftsamling ”Marknadsafton” samt ”Änkeman Jarl”, en uppskattad föreställning. Välsjungande Annis drängar avslutade kvällen med välkända melodier.

Prostatacancerföreningen i Halland, CaPriN, har haft årsmöte i Varbergs Folkets hus.

Till mötet hade cirka 30 medlemmar slutit upp. Rolf Johansson, Varberg, omvaldes som ordförande. Lars Axelsson, Halmstad, valdes in som styrelseledamot och att fungera som sekreterare i föreningen. I övrigt blev det inga förändringar i styrelsens sammansättning.

Peter Börjesson berättade om Varbergs historia. Det blev ett väldigt uppskattat föredrag som handlade om Varberg som kurortsstad under 201 år.

Afasiföreningen Halland har i samverkan med regionhandikapprådet i Halland anordnat en föreläsning på Högskolan med Cinna Bromander från Stockholm.

Föreningens ordförande Torgny Wahrenberg inledde med att hälsa drygt 50 åhörare välkomna och passade samtidigt på att berätta lite om sig själv och sitt liv med afasi. Därefter tog Cinna över och talade om sitt liv före och efter stroken som medförde att hon fick afasi. Hon var 31 år när hon drabbades och arbetade som skådespelare och showartist. Cinna bestämde sig tidigt i sjukdomsförloppet att hon skulle ge allt för att komma tillbaka. Efter rehabilitering arbetar hon på Afasicenter i Stockholm där hon hjälper medlemmar att träna sitt språk.

SPF Laholm har haft trivselträff i församlingshemmet Laholm.

Träffen handlade om svårigheter med hörselnedsättning. Distriktets ansvarige Anders Idmark berättade om svårigheten med försämrad hörsel och vikten av att skaffa hjälpmedel i ett tidigt stadium. Audionomerna Barbro Frindberg och Eva Bergman Råberg informerade och demonstrerade alla de hjälpmedel som i dag står till buds. Föreningens hörselansvarigeEva Larsen meddelade att studiebesök ska anordnas för medlemmarna till hörseltjänst. Träffen avslutades med information om kommande program.

Moderata seniorer har hållit årsmöte på Karl XI:s servicehus där ordföranden hälsade välkommen.

Styrelsen består av ordförande Rigmor Berggren, vice ordförande Lennart Germundsson, sekreterare Inger Thorstensson, kassör Maud Blomberg och ledamöterna Bengt Engvall, Sven Henriksson, Boris Rask och Göran Christiansson.

Johan Rydén informerade om stadens hjärta "Centrumutvecklingsprogram istadsmiljö".