Elise har cystisk fibros – får inte medicin som kan hjälpa henne till ett normalt liv

När Elise Holstner fick diagnosen cystisk fibros var det tveksamt om hon skulle bli äldre än 20 år. I dag ska hon fylla 26, och har länge väntat på ett läkemedel som biter på sjukdomen som styr hela hennes vardag. Nu finns medicinen – men den omfattas inte av högkostnadsskyddet i Sverige. ”Jag blev helt knäckt när jag fick veta det,” säger hon.