Alexandra Culibrk: ”Vi försöker hitta glädje i det svåra”

Alexandra Culibrk är den engagerade svenskaläraren som gör allt för sina elever. Tillsammans med andra ideella har hon startat upp föreningen Agape Halmstad som stöttar unga ensamkommande.