Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Förändringen av klimatet har redan börjat

Klimataktion Halmstad är inte nöjt med kommunrådet Henrik Oretorps engagemang för klimatet.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. 

Debatt HP 27/1. Kommunrådet Henrik Oretorp (C) har i en debattartikel (HP 17/12) svarat på kritiken från Klimataktion som gällde att kommunen i sin planering av bland annat Tullkammarkajen och Södra infarten i Halmstad inte tar hänsyn till kommande havsnivåhöjning. Av svaret framgår att Oretorp inte anser att oron för väntade klimatförändringar skall tillåtas påverka stadens utbyggnadsplaner i havsnära lägen. Vi kan enligt Oretorp inte stoppa utvecklingen och vänta 85 år på facit.

Halmstad utgår i sin planering från ett värsta scenario av 3,5 m havsnivåhöjning i extrema vädersituationer. Henrik Oretorp jämför med Malmö och Varberg, som sägs ha mindre strikta riktlinjer. Han bortser då från att Halmstad (liksom även Kungsbacka) är särskilt utsatt på grund av läget inne i en havsbukt. När stormar pressar upp havsnivåerna in i bukten finns det ingenstans för vattnet att ta vägen. Stora nederbördsmängder uppströms Nissan och Fylleån kommer därmed inte ut i havet utan orsakar översvämningar i omgivande markområden vid mynningarna till exempel Söder, Tullkammarkajen.

100 mil väster om Halmstad i nordvästra England har man inom en månad haft tre stormar, som har kostat liv och orsakat enorma skador.

Halmstads översvämningskartering bygger på gamla rapporter och Länsstyrelsens klimatanalys 2012. FOI (Försvarets forskningsinstitut) kritiserade redan 2012 kustkommunernas klimatanpassningsplanering i rapporten ”Framtida havsnivåhöjning i kommunal planering”. Sedan dess har inte mycket hänt i Halmstad. Arbetet att ta fram en klimatanpassningsplan är ännu i sin linda.

Besök modellflygfältet vid Pilkington och titta ut över det sanka området ända ut till Fylleåns mynning och fundera vad som kommer att hända med järnvägen och E6 vid en kraftig storm i samband med kraftig nederbörd.

Världens ledare kom till Paris på grund av det som händer nu på alla kontinenter, inte bara om 85 år. Och vad vi än gör för att förhindra temperaturhöjningen kommer situationen inte att bli bättre det närmaste seklet.

Vad kan Halmstad då göra? Vi kan inrätta en klimatfond för förebyggande åtgärder och beredskap för klimatkatastrofer. Vi behöver inte skapa nya problem genom att bygga i utsatta lägen. Men vi måste förstås också arbeta för att minska utsläppen av klimatgaser genom att minska biltrafiken, utveckla fossilfri och effektiv kollektivtrafik, främja cykling, bygga smarta hus, planera rätt. Vad vi inte behöver göra är att bygga fler bilstråk i centrala staden. Däremot finns det stor risk för att E6 måste flyttas till planerat kommunikationstråk öster om Halmstad.

Halmstad planerar för investeringar i Örjans vall, resecentrum (i viadukten), hamnen och södra infarten, totalt 500 miljoner kronor de närmaste åren. Allt detta hotar att översvämmas vid upprepade tillfällen, redan i dagens klimat. Tycker Halmstads politiker och skattebetalare att det är bra?

Torbjörn Johansson

Bertil Nilsson

Bruno Toftgård

Klimataktion Halmstad

Debatt