Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

En svår men viktig uppgift

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Den här debattartikeln är skriven med anledning av tidigare artiklar i HP och kritik mot socialtjänsten i ett ärende.

Socialtjänstens ansvar för barn i vårt samhälle är omfattande. En av dess viktiga uppgifter är att ta tillvara barns skydd och säkerhet. Det innebär att vi har en skyldighet att agera när vi får uppgifter om att barn riskerar att fara illa. Så långt möjligt försöker vi nå lösningar i samförstånd, men i bland måste vi, mot föräldrars vilja, ingripa med stöd av LVU (Lag om vård av unga) och placera barnet i annat hem.

BESLUT OM Ett så stort ingrepp i ett barns liv fattar inte en enskild handläggare. Socialnämndens ordförande kan besluta om omedelbart omhändertagande. Därefter läggs beslutet fram hos Förvaltningsrätten inom en vecka, där ärendet prövas. Förvaltningsrätten fattar också fortsatta beslutet efter socialnämndens ansökan. Både barn och föräldrar ges hjälp av sina oberoende juridiska ombud, som företräder dem under hela processen.

Att lämna besked till föräldrar att deras barn ska omhändertas för vård är alltid svårt och självklart känner vi deras förtvivlan. Vi är också väl medvetna om att, föräldrar i den situationen behöver stöd i sin kris. Vi tar alltid reda på om det finns någon de kan vända sig till, och hänvisar i övrigt till samhällets hjälpsystem.

Samtidigt som socialtjänstens uppgift rörande att utreda barn som riskerar att fara illa är strikt reglerat av lagstiftning och föreskrifter, är varje barn, varje barns behov och varje familj unik och ska bemötas därefter. Det förutsätter kunnig och engagerad personal och arbetsledning som ständigt är intresserade av att utveckla sitt arbete. Gemensamt arbetar vi, jag och mina medarbetare med just detta.

Socialtjänsten har granskats och ofta kritiserats i sitt uppdrag, när den tvingas hantera svåra sociala situationer. Ibland är kritiken att vi gör för mycket och ibland att vi gör för lite. Det är bra att ett så viktigt område inom välfärden debatteras och självklart ska socialtjänsten tåla kritik.

När vi får klagomål eller synpunkter i enskilda ärenden gör vi själva en granskning. Socialstyrelsen är vår tillsynsmyndighet och de kan granska ärenden, där de får in klagomål. Vi är måna om att ta tillvara på de synpunkter vi sedan får och välkomnar alltid granskningar.

Vårt arbete med att vara barn, unga och deras familjer till hjälp är ofta svårt, ibland tungt, men också oerhört meningsfullt på det sättet att vårt arbete kan göra nytta.

Sigbritt Arwidson, avdelningschef barn- och ungdomsavdelningen Socialförvaltningen i Halmstad

cDet är bra att ett så viktigt område inom välfärden debatteras och självklart ska socialtjänsten tåla kritik.