1/3

Jättebalsamin hotar den inhemska floran

Växten jättebalsamin är en av de 12 senaste arterna som kommit upp på EU:s lista över förbjudna invasiva främmande arter i Sverige. I vissa kommuner finns en bekämpningsplan, men inte i Halmstad.

– I nuläget har vi ingen plan på hur eller om vi ska bekämpa jättebalsaminen, säger Sofia Warpman, avdelningschef på teknik- och fritidsförvaltningen Halmstad kommun.

Främmande växter och djur kan vara ett hot mot den inhemska floran och faunan på olika sätt. Sedan den 2 augusti i år får arterna som är med på EU:s lista varken säljas, planteras eller släppas ut i naturen. 

Halmstad kommun har sedan många år tillbaka jobbat för att bekämpa bland annat arten jättelokan som även den snabbt sprider sig runt om i naturen. Jättelokan bekämpas dels på grund av att växten tränger undan den naturliga vegetationen, och att växtens saft kan vara skadlig för människor och ge hudskador vid kontakt och exponering av solljus. 

– Kommunen bekämpar växten återkommande på kommunens egen mark för att stoppa spridningen. Men för att det ska få full effekt krävs att alla hjälps åt, säger Sofia Warpman.

Enligt Naturvårdsverket bedöms nu växten jättebalsaminen vara en av de mest invasiva arterna som finns i svensk natur. Den sprids från trädgårdar och vidare framförallt via vattendrag. Man kan oftast se arten längs stränder, våtmarker, lövskog och på näringsrika, fuktiga jordar.

Även denna växt utkonkurrerar vegetationen och kan också leda till ökad erosion på älvbrinkar, flodstränder och minskning av inhemsk vegetation och artrikedom. Den kan då förändra näringscykeln i jorden. 

I dagsläget är det svårt att svara på hur mycket den har brett ut sig runt Halmstad.

– Vi får bedöma hur pass allvarligt det är här och kolla på våra resurser helt enkelt. Vi har hittills inte fått in så många tips från allmänheten på var bestånd av jättebalsamin finns, säger Sofia.

Arten kommer ursprungligen från Himalaya, men finns i dag över hela Sverige förutom i Norrlands inland och fjäll.

Det finns olika sätt att bekämpa jättebalsaminen. Men på grund av den högväxta arten kan den dras upp vid rötterna, eller använder man lie eller röjsåg för att slå ner den. 

– Det är inte förbjudet att ha växten på sin mark. Men man bör alltid vara väldigt försiktig när man hanterar invasiva arter så de inte sprids i onödan. Vi kommer se över om vi behöver en bekämpningsplan även för jättebalsaminen, säger Sofia Warpman.

Fler nyheter om Halmstad hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här