Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Bygg klart Västkustbanan

Företrädare för Västsvenska och Sydsvenska handelskamrarna siktar tillsammans med tankesmedjan Fores in sig på infrastrukturminister Anna Johansson (S) om Västkustbanans utbyggnad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Debatt HP 21/1. Västkustbanan binder samman två storstadsregioner och är en livsnerv för Halland. Redan 1992 beslutade riksdagen att banan ska få dubbelspår. Hela 25 år och sju infrastrukturministrar senare är jobbet inte klart. Vi uppmanar Anna Johansson (S) att bygga klart Västkustbanan.

Stora investeringar har redan gjorts i Västkustbanan, inte minst i bygget av Hallandsåstunneln, men det är först när de sista pusselbitarna är på plats som vinsterna till fullo kan hämtas hem. Hallandsåstunneln tog 23 år att bygga och kostade 11 miljarder kronor. Så länge man inte byggt dubbelspår längs hela Västkustbanan kan denna massiva investering inte nyttjas fullt ut. Att låta några små sträckor med enkelspår stå i vägen för en färdigställd Västkustbana är därför oerhört ineffektivt.

Infrastrukturministern kan säkra att riksdagens beslut från 1992 infrias i nästa infrastrukturplan. Västkustbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar för person- och godstrafik. Längs sträckan ligger Skåne, Halland och Västra Götaland, där en tredjedel av Sveriges befolkning bor. Vinsterna med en fullt utbyggd Västkustbanan kommer därmed tillfalla många.

Inom en 30-milsradie från Göteborg återfinns 50 procent av Skandinaviens industriella kapacitet. För att hålla även i en global konkurrens krävs en väl utbyggd infrastruktur som klarar framtidens miljöomställningar och ökade urbanisering. Så är det inte i dag.

Hamnarna i Göteborg, Halmstad, Helsingborg och Malmö är viktiga noder när det gäller godstransporten längs med Västkustbanan. Bristande kapacitet på spåren hindrar inte bara det ekonomiska godsflödet, utan försvårar omflyttningen av gods från väg till järnväg.

Full utbyggnad ger kortare restider, pålitligare järnväg, bättre kollektivtrafik och mer gods som kan fraktas längs sträckan. I dag rapporterar företag, bland annat Volvo Car, att de väljer att frakta sitt gods på väg istället för längs Västkustbanan eftersom den är så opålitlig. Åtgärdas de korta sträckor som kvarstår så kan Västkustbanan hantera lika mycket gods som en 16-filig (!) motorväg. Med bättre och snabbare kollektivtrafikresor skapas även fler attraktiva bostadsorter, dit man enkelt kan arbetspendla.

Dagens flaskhalsar längs Västkustbanan, exempelvis vid Varberg, innebär att den regionala tågtrafiken inte kan utvecklas i takt med resenärernas behov. Kloka infrastrukturinvesteringar skapar stora samhällsnyttor. De utvidgar arbetsmarknadsregioner, skapar nya attraktiva bostadsorter, stärker näringslivet och hjälper oss att nå miljö- och klimatmålen.

Vissa beslut är svårare än andra. Detta beslut har fattats för länge sedan. Vi uppmanar därför Anna Johansson: Bli den infrastrukturminister som säkerställer att Västkustbanan får de dubbelspår vi väntat på i ett kvartssekel.

Mattias Goldmann,

vd tankesmedjan Fores,

Johan Trouvé,

vd Västsvenska Handelskammaren

Per Tryding,

vice vd Sydsvenska Handelskammaren

Debatt