Glamping med lägereld och oljelampor i skogens djup

Fukten droppar från träden. Det luktar rök från lägerelden och en rovfågel seglar över grantopparna. I glampingstugan Gullis skjul i Vessigebro kan man njuta av naturen direkt från den bekväma dubbelsängen. När glasdörrarna skjutits undan försvinner gränsen mellan inne och ute fullständigt.