Marcus Strömberg, vd Academedia, är inte orolig för framtiden. Men han borde vara det.
Marcus Strömberg, vd Academedia, är inte orolig för framtiden. Men han borde vara det. Bild: Claudio Bresciani / TT

Vi har en skola där vinstintresse kan slå elevintresse

Trots skolans dystra utveckling med allt mer expansiva skolkoncerner är jag hoppfull om framtiden. Men då gäller det att politikerna agerar, och bland annat fasar ut aktiebolagen från skolvärlden. Elevintresset måste gå före vinstintresset.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

I september presenterade utbildningsminister Anna Ekström ett förslag från Socialdemokraterna om att förbjuda vinstuttag i skolan. Förslaget lades fram inför partikongressen som hölls i förra veckan i Göteborg.

Effekten av utspelet lät inte vänta på sig – på börsen. Aktiekursen för den största friskolekoncernen i Sverige, Academedia, sjönk kraftigt efter beskedet. Politik kan påverka pengar. Och inte lär det bli bättre efter att en enhällig partikongress nu ställt sig bakom just ett vinstförbud i skolan.

En som ändå inte räds de nya förutsättningarna inom skolpolitiken är Marcus Strömberg, vd för Academedia. I en intervju i veckan i Svenska Dagbladet slår han tillbaka mot Socialdemokraternas nya besked.

ANNONS

”Jag har varit med om fyra valrörelser, så jag känner igen tongångarna. Jag tror inte det blir något vinstförbud”, säger han till Svd.se (9/11).

Men Marcus Strömbergs resonemang är felaktigt, att ett vinstförbud inte fanns igår är inte detsamma som att det inte finns i morgon. Och nog har det börjat röra på sig i skoldebatten, rejält dessutom.

När det gäller aktiebolagens vara eller icke vara på den svenska skolmarknaden finns det grovt räknat två intressen som står emot varandra, vinstintresset och elevintresset. Ett aktiebolag har som främsta syfte att leverera vinst till sina ägare, antingen i form av vinstutdelning eller att höja värdet på bolaget. Detta vinstintresse står faktiskt i skarp kontrast till skolan och dess uppdrag. I skollagen står det att barn och elever ska ”utvecklas så långt så långt som möjligt”.

Om aktiebolagen innebär att vinsten ska maximeras så kan man säga att skollagen innebär en maximeringsprincip för elevernas utveckling. Det är helt uppenbart att de två olika intressena inte kan gälla samtidigt. I dag är det faktiskt så att vinstintresset slår ut elevintresset på skolor som drivs som aktiebolag. Något annat kan man inte inbilla sig. På sikt är det därför en helt naturlig utveckling att aktiebolagen som associationsform fasas ut från skolans värld.

ANNONS

Ett vanligt försvar från företrädare från friskolekoncerner är att vinsterna som tas ut inte är så stora, ofta några fåtal procent. Men det är egentligen inte själva vinsterna som är det väsentliga utan i stället att marknadstänkandet letat sig in i klassrummen, och har en stor påverkan på undervisningskvaliteten och även skolsystemet i stort.

Det finns starka skäl för ett aktiebolagsdrivet friskoleföretag att locka till sig mer lättundervisade elever, läs lönsamma, samt att ha en lägre lärartäthet och färre behöriga lärare. Detta ökar nämligen både bolagets vinst, och på sikt även värdet på bolaget. Dessutom finns det andra sätt att få ut pengar än just i vinst, till exempel genom att ta ut högre kostnader inom delar av verksamheten eller genom att slussa vidare överskottet i så kallade koncernbidrag.

Marcus Strömberg försvarar sitt bolags intressen. Jag försvarar ett annat, mer allmänt intresse, nämligen elevernas, och i förlängningen hela samhällets intresse. Det är denna konflikt vi måste bli medvetna om, ett aktiebolag har nämligen ytterst bara att tjäna sina ägare och leverera vinst till dem, antingen genom vinstutdelning eller genom att bolaget stiger i värde.

I SvD-intervjun menar Marcus Strömberg att ett vinstförbud skulle innebära att friskolor skulle stänga och att många elever blir utan skola. Det är faktiskt ett rent av skrämmande hot, som att påpeka att vi är för stora för att gå under. Som om detta inte var nog är Strömberg också mån om att poängtera att man expanderar, inte minst i Stockholm med två nya gymnasiecampus, de största som huvudstaden har haft.

ANNONS

Det är så här det ser ut i dag, friskolekoncernerna expanderar. Visserligen kan man invända att det inte händer så mycket från ett år till ett annat men över tid blir en ständig förändring i en riktning en omstöpning av hela den svenska skolan där elever i första hand ses som kunder som ska leverera vinst till friskolekoncerner, finansierat med våra gemensamma resurser. Det är helt absurt.

Därför måste politikerna dra i nödbromsen – nu!

Trots detta allvarliga läge för den svenska skolan är jag ändå hoppfull. Jag törs säga att allt pekar på en rejäl förändring av det svenska skolsystemet, allt annat vore nämligen en ren katastrof för eleverna och för hela samhället.

Vrider man fram klockan fem år i tiden, till 2026, så både tror och hoppas jag att man kan blicka tillbaka på en utveckling som gått skolans väg och inte aktiebolagens. Då hjälper föga orden från Marcus Strömberg i hans försök att lugna sina aktieägare.

Det är viktigt att påminnas om en sak vad gäller skolans förutsättningar, politik slår pengar. Det är politikerna i Sveriges riksdag som dikterar villkoren för den svenska skolan. Skulle riksdagen besluta om antingen ändrade ekonomiska villkor för friskoleföretag eller om vinstförbud kan företrädarna från de stora friskolekoncernerna skrika hur högt de vill för att försvara sina aktiekurser.

ANNONS

Jag är som sagt hoppfull, med tiden lär det också komma politiska åtgärder för att rätta till skolans skevheter och som i sin tur leder till kraftiga värdeminskningar i de stora skolbolagen.

Men framför allt hoppas jag att vi inom fem år har en svensk skola där elevintresset alla dagar i veckan slår vinstintresset. Låt stå.

ANNONS