Christofer Lundholm (M) välkomnar en ny vinstdrivande gymnasieskola till Halmstad.
Christofer Lundholm (M) välkomnar en ny vinstdrivande gymnasieskola till Halmstad. Bild: Roger Larsson

Varför ska man rösta på Christofer Lundholm?

En skolpolitiker som vill ha fler vinstdrivande friskoleföretag i sin kommun tar inte sitt uppdrag på allvar. Detta gäller inte minst för Christofer Lundholm (M) när han välkomnar Thoréngruppen att starta en ny fristående gymnasieskola i Halmstad.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS

Under 2020 gjorde de fem största friskolekoncernerna i Sverige en sammanlagd vinst på 1,4 miljarder kronor. Detta överskott skulle kunna gå till att anställa 2 300 fler lärare. Men det så blev det inte. Pengar som egentligen var avsedda för elevernas undervisning gick i stället till aktieägarnas fickor.

Detta framgår av en rapport som presenterades i veckan på ett seminarium anordnat av LO. Rapporten ”Skolindustrin – Hur mångfald blev enfald” är skriven av journalisten och författaren Kent Werne, och är beställd av just LO. Rapporten är en uppdaterad version av en rapport som kom 2014, och slutsatsen är lika enkel som skrämmande. De stora skolkoncernerna breder ut sig alltmer, och plockar ut allt större vinster.

ANNONS

Det är nu precis 30 år sedan riksdagen tog beslutet om den så kallade friskolereformen som öppnade upp för en offentlig finansiering av fristående skolor. Syftet med reformen var att uppmuntra till en mångfald av olika skolformer, och att konkurrensen mellan skolor skulle leda till högre kvalitet och effektivitet. Inget att detta har blivit verklighet. Det är den bittra sanningen i dag. I stället skolan går mot allt större segregation och mindre likvärdighet.

När Halmstads fullmäktige på onsdagen hade att ta ställning till ett yttrande om en ny friskoleetablering i kommunen tycks denna skolverklighet helt gått stora delar av fullmäktige förbi.

Det är av de fem stora skolkoncernerna i Sverige, Thoréngruppen, som till läsåret 2023/2024 vill starta Yrkesgymnasiet i Halmstad, som ska omfatta ett antal olika yrkesinriktade program. Det är Skolinspektionen som tar beslutet om en friskola får starta eller inte, men en kommun har möjlighet att yttra sig om vilka konsekvenser som en etablering kan innebära.

Enligt förslaget som fullmäktige hade att ta beslut om så välkomnar den styrande alliansen att Thoréngruppen får starta en ny gymnasieskola i Halmstad. Detta trots att utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen tidigare kritiserat etableringen som ”på lång sikt kan få påtagliga negativa ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser för Halmstads kommun.”

ANNONS

Denna kritik tog flera ledamöter i fullmäktige fasta på, inte minst Michael Svensson (S) som yrkade avslag på alliansens förslag för att i stället lyfta fram förvaltningens kritik. Därpå följde en längre skolpolitisk debatt där framför allt S, V och MP var kritiska till det liggande förslaget medan flera företrädare från Alliansen välkomnade nyetableringen, inte minst Christofer Lundholm (M), ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

I ett replikskifte med vänsterpartisten Tania Bengtsson svarade Lundholm så här:

”För mig spelar det ingen roll ifall vi ska öppna en kommunal skola eller det är en vinstdrivande skola, eller om det skulle vara en skola som drivs i någon form av stiftelse eller liknande. Det viktiga är att de kan erbjuda en adekvat utbildning, och det avgör Skolinspektionen. Det är de som fattar besluten, och det är de som genomför den granskningen”, sa Christofer Lundholm och som också tonade ned betydelsen av kommunens yttrande.

Christofer Lundholm har helt rätt i att det är Skolinspektionen som har ansvaret för att godkänna nya friskoleetableringar. Det är så systemet ser ut i dag. Men det hindrar inte honom eller hans allianskollegor från att vara kritiska till hur vinstdrivande friskolekoncerner plockar russinen ur den gemensamma skolkakan och tar pengar från eleverna och stoppar dem i sina egna fickor. Det är faktiskt så den svenska skolan fungerar i dag med en rörlig skolpeng, ett fritt skolval och etableringsfrihet för friskolor.

ANNONS

Då kan man verkligen fråga sig: Varför ska man lägga sin röst på Christofer Lundholm i kommunvalet i höst om han inte bryr sig om vilka skolföretag som etablerar sig i Halmstad, eller hur de gemensamma skolpengarna används?

Det finns en sanning som alla politikerna bör ta till sig, konkurrensen mellan olika skolhuvudmän leder inte till en ökad kvalitet på undervisningen. Tvärtom. När det finns ett vinstintresse hos friskoleföretagen finns det många anledningar till att tulla just på kvaliteten genom att ha låg lärartäthet, lägre personalkostnader och spara in på all skolverksamhet som inte är lagstadgad. Dessutom vill vinstdrivande friskolor gärna locka till sig mer lättundervisade elever, läs lönsamma, för att på så sätt ytterligare pressa ner på kostnaderna och i förlängningen öka vinstmarginalerna

Som om detta inte var nog håller skolan på att slita isär Sverige genom ökade skillnader mellan skolor och mellan elever. Därför krävs det förändringar av skolsystemet, framför allt genom beslut i riksdagen, men också genom att landets skolpolitiker, oavsett politisk hemvist, tar sitt uppdrag på allvar och agerar för en mer likvärdig skola. Det gör nämligen inte den styrande alliansen i Halmstad.

Med röstsiffrorna 37 mot 33 beslutade fullmäktige för att välkomna Thoréngruppen att starta en ny gymnasieskola i Halmstad. Detta är den kommunpolitiska verkligheten i Halmstads rådhus. Utanför rådhuset väggar finns en skolverklighet där skillnaderna mellan skolor och mellan elever blir allt större, samtidigt som skolkoncernernas vinster ökar.

ANNONS
ANNONS