Lady Busty och Miss Shameless kommer till Halmstad i vår för att anordna sagostunder för förskolebarn.
Lady Busty och Miss Shameless kommer till Halmstad i vår för att anordna sagostunder för förskolebarn. Bild: Christine Olsson/TT

Mattias Karlsson: Välkomna sagostunderna med dragqueens till Halmstad

Det är riktigt oroväckande att SD-företrädare i flera kommuner har agerat för att stoppa sagostunder med dragqueens.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

I vår kommer förskolebarn i Halmstad återigen få var med på sagostunder med dragqueens, vilket rapporterar Hallandsposten om. Under mars månad blir det totalt femton föreställningar på framför allt bibliotek i Halmstads kommun.

Christina Henriksson på kulturförvaltningen i Halmstad säger att sagostunderna är efterfrågade av förskolorna. Men i andra kommuner har liknande evenemang väckt starka reaktioner och politiker har till och med agerat för att stoppa dem. Det är illavarslande, det är inte politikers uppgift att bestämma över innehållet i undervisningen på förskolan.

På Hallandspostens Facebook-sida väcker nyheten debatt. Merparten av kommentarerna välkomnar sagostunderna för barnen, och många tycker att det är bra att förskolebarn utan fördomar får ta del av olika sätt att vara och utvecklas som individ.

ANNONS

Det finns så klart andra röster. Några menar att det fel att offentliga medel ska gå till den här typen av aktiviteter, medan andra tycker att sagostunden med dragtema inte är lämplig för barn i den här åldern. I sammanhanget är det viktigt att poängtera att det handlar om en sagostund med dragqueens, det är alltså inte en dragshow.

Som väl är råder det yttrandefrihet i Sverige, och alla har rätt till sina åsikter. Men ingen har rätt att stå helt oemotsagd; likt friheten att få yttra sig är debatten är fri.

Enligt förskolans läroplan ska utbildningen främja värden som alla människors lika värde samt utveckla individens frihet och integritet. Förskolan ska också som det står i läroplanen ”ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor”.

Detta låter som självklarheter för många, men det är likväl viktigt att det sägs eftersom detta är värden som kanske inte är lika givna som de en gång har varit. Ett tydligt tecken på det är den retorik som Sverigedemokraterna har fört under många år där man tydligt pekat ut vissa grupper – läs invandrare – som mindre värda, och inte alltid står upp för minoriteternas rättigheter i samhället.

ANNONS

Följaktligen är det också SD-företrädare som aktivt försökt stoppa planerade sagostunder. I till exempel Trelleborg avbokades i december 2022 en inplanerad sagostund på uppmaning av företrädare för Sverigedemokraterna. Men det beslutet upphävdes kort därefter av kulturnämnden och sagostunden kom ändå att bli av.

Med den retorik som SD saluför finns det en uppenbar fara för den som tror på människans frihet att själv forma sitt liv. Från att ha varit ett parti i opposition har Sverigedemokraterna successivt rönt stora framgångar och närmat sig maktens centrum. Det kanske tydligaste tecknet på det är att man utgör en inte så liten del av regeringsunderlaget. Även om SD i sig inte är en del av regeringen har det blivit allt tydligare under året vilken makt partiet har att påverka både den politik som förs, och att sätta regeringens agenda; hela tiden måste regeringspartierna M, KD och L, förhålla sig till SD:s krav och retorik.

Men det stannar inte där; efter valet 2022 har SD också flyttat fram positionerna i många kommuner. Partiet ingår i det politiska styret i knappt 40 kommuner i landet, framför allt i södra Sverige. Att SD-företrädare har agerat för att stoppa sagostunderna i flera kommuner är därför riktigt oroväckande med tanke på vilken makt partiet nu har.

ANNONS

Att fritt kunna forma sitt eget liv, och att få utvecklas till en självständig individ. På den resan genom livet har skolan en viktig roll att spela för många barn och ungdomar. När förskolebarn i Halmstad under våren återigen får chansen att få uppleva de uppskattade sagostunderna med dragtema gör förskolan precis det den är satt att göra.

Klåfingriga politiker ska däremot hålla sig borta från hur verksamheten och undervisningen bedrivs på förskolor och skolor. Det är professionen, det vill säga lärarkåren, som bäst vet hur undervisningen ska utformas.

Det är också innebörden i begreppet armlängds avstånd; politiker har att fördela de gemensamma resurserna och sedan överlåta åt professionen att ha makten över hur dessa pengar sedan ska användas i respektive verksamhet.

Sagostunderna med dragqueens väcker som sagt debatt. Och alla har rätt att fritt uttrycka sina åsikter, det är att ta yttrandefriheten på allvar. Men politiker ska däremot veta när det är läge att direkt påverka verksamheten på landets förskolor och skolor – det vill säga aldrig. Makten över hur undervisningen bedrivs ska finnas hos lärarna.

ANNONS