Stålande tider är att vänta för området där den planerade solparken ska anläggas.
Stålande tider är att vänta för området där den planerade solparken ska anläggas. Bild: Roger Larsson

Välkommen du sköna nya solcellspark i Harplinge

Trots att en stor solcellspark utanför Harplinge kommer att ta mycket åkermark i anspråk ska den välkomnas. Mer förnyelsebar energiproduktion är en viktig nyckel i klimatomställningen.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

En ny solcellspark planeras strax norr om Harplinge i Halmstads kommun. Fullt utbyggd kommer parken att vara fem gånger större än den hittills största solcellsanläggningen i Sverige. Det visar med vilken rasande takt som utbyggnaden av solenergi sker här och nu. Det är välkommet.

Ska Sverige, och resten av världen, klara av att fasa ut de fossila energikällorna måste dessa ersättas med förnyelsebara alternativ, som till exempel sol och vind.

Som Hallandsposten rapporterar i dagens tidning finns det långtgående planer på att anlägga en nästan 200 hektar stor solcellspark strax utanför Harplinge. Marken ägs av Wapnö men det är ett franskt bolag, Neoen, som vill bygga solcellsparken. Nyligen gav länsstyrelsen grönt ljus, ett beslut som också har vunnit laga kraft. En av anledningarna till att länsstyrelsen ger klartecken till den stora solparken är att den kan ses som ett ”väsentligt samhällsintresse”, framför allt för att behovet av ny, fossilfri energiproduktion är stort i södra Sverige.

ANNONS

När solcellsanläggningen väl är klar ska kapaciteten ligga på 100 MW (megawatt). Som en jämförelse låg de två kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck vardera på 600 MW. Den nya solcellsparken skulle alltså i effekt motsvarar en sjättedel av en Barsebäcksreaktor. Det visar med all tydlighet att förnyelsebara energikällor på sikt helt kan ersätta kärnkraften, även om det finns utmaningar med den väderberoende elproduktionen som måste hanteras.

Men det finns en annan utmaning med den planerade solcellsparken i Harplinge, den kommer att anläggas på bördig åkermark. Och det handlar om ett stort område, större än hela Harplinge by. Förvisso kommer inte Wapnös egen livsmedelsproduktion att påverkas, däremot mängden spannmål som företaget säljer vidare.

Men som Lennart E Bengtsson på Wapnö konstaterar så används till exempel mycket åkermark i dag i Sverige till produktion av vodka. Vill man göra andra prioriteringar i hur åkermarken används så finns det möjligheter att skala upp den inhemska livsmedelsproduktionen i Sverige.

Det ska också tilläggas att åkermarken åter kan tas i bruk den dagen som solcellsparken avvecklas. Dessutom finns det möjligheter att utnyttja marken mellan solcellerna under tiden som parken är i drift, antingen som betesmark för djur eller för odling. Den här kombinationen med elproduktion och jordbruksmark kallas för ett agrivoltaiskt system, och blir allt vanligare på kontinenten och bör så bli även i Sverige.

ANNONS

Globalt är den förnyelsebara energin på stark frammarsch. Det första halvåret i år ökade för första gången den förnyelsebara energiproduktionen mer än ökningen av efterfrågan på energi i hela världen.

Det visar tydligt att klimatomställningen med att fasa ut fossila energikällor och ersätta dem med förnyelsebara alternativ är möjlig. Det är en välkommen utveckling, så väl i Harplinge som i resten av världen.

ANNONS