Skolkommunalrådet Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) i Göteborg utmanar nu friskolesystemet.
Skolkommunalrådet Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) i Göteborg utmanar nu friskolesystemet. Bild: Anders Ylander

Mattias Karlsson: Vägen till en mer rättvis skola går via riksdagen

Friskt vågat, hälften vunnet när Göteborgs kommun utmanar friskolesystemet. Men tyvärr lär kommunen med allra största sannolikhet förlora om någon friskola överklagar kommunens agerande.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Dagens skolsystem är på många sätt dysfunktionellt i hur de offentliga medlen fördelas mellan kommunala och fristående skolor. Särskilt problematiskt blir det när en kommun under året skjuter till mer pengar till sina egna skolor. Då ska motsvarande höjning av skolpengen gå till de fristående skolorna men utan att de behöver redovisa hur de extra pengarna används.

Det rödgröna styret i Göteborgs kommun vill nu utmana friskolesystemet genom att inte direkt betala ut pengar som friskolorna har rätt till.

”Jag tycker att det är hög tid att pröva det här ruttna systemet. Jag tycker att vi kommuner har varit för mesiga”, säger skolkommunalrådet Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) till GP (2/4).

ANNONS

Bakgrunden är beslutet att skjuta till mer pengar till de kommunala skolorna i Göteborg. I mars tog fullmäktige i Göteborg beslut om en tilläggsbudget på 100 miljoner kronor extra till skolan i år och kommande år. Av detta tillskott ska 90 miljoner gå till ökad skolpeng och ska kompensera de kommunala skolornas ökade kostnader för sina avtalade pensioner.

Men i stället för att friskolorna per automatik får del av den höjda skolpengen vill det politiska styret att friskolorna fram till den 30 juni får begära de extra pengarna om de kan visa att de har haft en motsvarande ökning av sina kostnader och som kan kopplas till de avtalade pensionerna. Eftersom offentlighetsprincipen inte gäller för friskolor har kommunen ingen inblick i vilka kostnader som dessa har eller hur skolpengen används.

Skjuter en kommun under året till mer pengar till de kommunala skolorna ska de fristående skolorna som sagt få motsvarande höjning av skolpengen. På pappret låter detta som ett rättvist system men det finns ett problem här, de fristående skolorna behöver inte på något sätt redovisa hur de extra pengarna används.

Skulle en kommun till exempel vilja göra en lönesatsning på sina lärare, och som ligger utanför de redan tilldelade medlen till de kommunala skolorna, ska de fristående skolorna i samma kommun ta del av en motsvarande satsning – men helt utan ett krav på hur dessa pengar används. Det säger sig nästan självt att pengarna kan hamna i friskoleägarnas fickor, särskilt om friskolan drivs som ett börsnoterat aktiebolag. Det spelar helt enkelt roll i vilket syfte en fristående skola drivs.

ANNONS

Det rödgröna styrets agerande i Göteborg bryter med all sannolikhet mot skollagen; de fristående skolorna har rätt till en höjning av skolpengen utan att behöva begära dessa medel, de ska i stället betalas ut per automatik av kommunen.

Ändå måste man säga friskt vågat, hälften vunnet av Göteborgs kommun. Men tyvärr lär kommunen med allra största sannolikhet förlora om någon friskola skulle överklaga kommunens beslut att inte direkt betala ut skolpengen. Det är så dagens skolsystem ser ut. För att ändra det behövs ändringar av lagen, och det sker i Sveriges riksdag. Det är där besluten tas om en mer rättvis fördelning av skolans resurser.

ANNONS