Den fördjupade översiktsplanen för centrum lyfter ambitionen att vända staden mot Nissan.
Den fördjupade översiktsplanen för centrum lyfter ambitionen att vända staden mot Nissan. Bild: Jari Välitalo

Utvecklingen av Halmstads centrum kan inte pausas

Den fördjupade översiktsplanen för centrum lyfter ambitionen att vända staden mot Nissan. Detta är ingen ny tanke. Den har funnits på agendan till och från i gissningsvis 40 år.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Under förra året antogs ”Framtidsplan 2050” för Halmstads kommun. Utgångspunkten för en hållbar utveckling är att Halmstads befolkning växer och att det behöver byggas runt 23 000 nya bostäder de närmaste 20-30 åren med allt vad det medför i form av krav på ökad service och utbyggd infrastruktur.

Översiktsplanen tar sats för blandade boendeformer, inte minst för att minska segregationen som är mycket tydlig i kommunen. Men det är inte bara i stråken ut från stadskärnan som utvecklingen av boende och service måste förändras i positiv riktning. Utvecklingen av kommunens centrala delar, och i synnerhet de offentliga miljöerna måste vara tillgängliga för alla.

ANNONS

Man kan tycka vad man vill om en fortsatt kraftig befolkningsökning, men det går förstås inte att stoppa utvecklingen. Det är kommunens skyldighet att planera och vara aktivt förutseende. Framtidsplan 2050 beslutades i mars 2022 och vann laga kraft i augusti en månad före valet. Planen föll i glömska under valrörelsen när hotellfrågan på Österskans stal hela debatten. Som bekant blev det ett ”nej” i denna Halmstads enda lokala folkomröstning.

Inför valet 2022 märktes tydligt att det är de offentliga miljöerna i innerstaden som engagerar. Det finns en märkbar frustration över ytor som i dag upplevs som ”waste-land” i centrala staden. Österskans är en av dessa platser. Laxön och Bastionen är andra. Även om luften gick ur de högtflygande hotellplanerna på Österskans så tycks det vara mycket på gång i innerstaden. Det finns nu förslag på en fördjupad översiktsplan för centrumutvecklingen. Planen ska ut på granskning under våren och enligt tidsplanen antas i slutet av 2023.

Det finns nu också planer för ett grönare Lilla Torg med bänkar, soffor och uteserveringar. Det lär dock inte bli ett nytt ”Kungsträdgården” eftersom historiska lämningar och ledningar trängs under markstenarna. Den som gläds åt förändringen lär dock få vänta till sommaren 2024 innan det nya torget är klart. Längre tid än så lär det vara en byggarbetsplats eftersom ett femvåningshus planeras i anslutning till Lilla torg i kvarteret Karl XI 7, där det i dag finns den enda riktiga grönskan i området.

ANNONS

Den fördjupade översiktsplanen för centrum lyfter ambitionen att vända staden mot Nissan. Detta är ingen ny tanke. Den har funnits på agendan till och från i gissningsvis 40 år. Kulturstråk Nissan var en ambitiös satsning av Kulturnämnden för några år sedan. Idén med att lyfta kultur och andra upplevelser längs Nissan fick ett sömnigt mottagande i flera av kommunens andra förvaltningar och förblev på sina håll bara en hyllvärmare. Det är därför glädjande att tanken om ett kulturstråk finns med i den aktuella planen för centrumutveckling.

En fråga som väcker invånarnas engagemang är vad som kommer att hända med Örjans vall. Den utredning som pågår angående Örjans valls framtid skall vara klar under 2023. Redan nu anses det dock orimligt att bygga 2 000 bostäder på området. Pågående utredning slår också fast att en försäljning inte täcker finansieringen av en ny arena. Vid en nybyggnation måste det alltså skjutas till kommunala investeringspengar.

ANNONS