Tomt och öde är det på Österskans.
Tomt och öde är det på Österskans. Bild: Cecilia Welin

Mattias Karlsson: Utan verksamheter är Österskans en död plats

När politiken nu ska ta ett nytt varv med framtiden för Österskans behöver man ha fokus på vilka verksamheter som är lämpliga på området. Utan nya verksamheter kommer Österskans inte att leva.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Österskans i Halmstad är en pärla – i alla fall om man ser till vilka möjligheter det finns att utveckla området. I dagsläget är området raka motsatsen till dess potential, en tom och öde plats mitt i centrum. Som gångtrafikant vill man mest passera området så snabbt som möjligt på vägen in till stadskärnan. Vad som behövs på området är verksamheter så att man har en anledning att vara kvar på platsen.

Efter misslyckandet med att bygga ett hotell på Österskans ska politiken nu ta ett nytt varv i hur området ska utvecklas. I en intervju med HP menar planchefen på Halmstads kommun, Olof Selldén, att man den här gången kommer att arbeta mer förutsättningslöst med hur Österskans ska se ut, jämfört med det tidigare hotellprojektet, som väckte ett folkligt motstånd och som länsstyrelsen var starkt kritiskt till. Men att bara bygga en park på området som många önskat, tror inte Olof Selldén att politikerna vill.

ANNONS

”Utan man vill att platsen ska bli tryggare med hjälp av ögon på platsen under så många timmar som möjligt under dygnet”, säger Olof Selldén till HP.

Detta kan kort och gott översättas till att det behövs verksamheter som är aktiva under så lång tid som möjligt under dygnet, både dag och kväll. Österskans måste som sagt vara en destination i sig självt.

Under våren kommer kommunens arbete med Österskans framtid att inledas, uppger Olof Selldén för HP, men utan att precisera någon inriktning för det arbetet.

Från det politiska styrets sida, Ansvar för Halmstad, är man heller inte på det klara med hur området ska se ut. Kommunstyrelsens ordförande Stefan Pålsson säger till HP att ambitionen är att ett färdigt förslag för området ska kunna presenteras under mandatperioden.

Den som lever får alltså se vad det blir av Österskans. Det är också en konsekvens av det massiva hotellmotståndet; hade utfallet från folkomröstningen om hotellet varit ett annat hade kanske spaden redan varit i marken nu.

Som området ser ut i dag är allt annat tillfredsställande. Detta samtidigt som Halmstads stadskärna kämpar på med butiksdöden som tycks vara ett alltmer kroniskt tillstånd.

När politiken nu ska ta ett nytt varv med framtiden för Österskans behöver man ha fokus på vilka verksamheter som är lämpliga på området. Utan nya verksamheter kommer Österskans inte att leva. Utan verksamheter kan Österskans aldrig bli den pärla som platsen är.

ANNONS

Det kan till och med vara så att ett botemedel till citys butiksdöd kan finnas på Österskans. Detta bör Ansvar för Halmstads ta hänsyn till i det fortsatta arbetet med att utveckla stadskärnan.

ANNONS