Ungern. Ny lagstiftning gör det svårare för HBTQ-personer i Ungern.
Ungern. Ny lagstiftning gör det svårare för HBTQ-personer i Ungern. Bild: Matthias Schrader

Ungerns HBTQ-lagar hör inte hemma i EU

I veckan trädde en ny lag i kraft i Ungern. Från och med den 8 juli är det förbjudet att sprida information om homosexualitet till ungdomar.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

I Sverige avlöser Prideparaderna varandra under sommarmånaderna. Från Tornedalen Pride i norr, till Malmö Pride i söder, som i år står värd för WorldPride. Samtidigt, i en annan del av Europa, har det nu blivit ännu svårare att vara HBTQ-person.

I veckan trädde en ny lag i kraft i Ungern. Från och med den 8 juli är det förbjudet att sprida information om homosexualitet till ungdomar.

Det officiella syftet var, som så ofta när HBTQ-personers rättigheter inskränks, att "barnen skulle skyddas". Ursprungligen skulle lagen handla om att stärka straffet för sexbrott mot barn, men det blev snabbt tydligt att lagstiftarna egentligen hade något helt annat i åtanke.

ANNONS

Det som i stället skett är att all typ av information om homosexualitet som riktar sig till ungdomar har blivit förbjuden. Det innebär att tv- och radiokanaler förbjuds från att sända innehåll där homosexualitet förekommer, men även sexualundervisningen för minderåriga påverkas. Lagen är inte helt olik det ryska förbudet mot "homosexuell propaganda".

De senaste tio åren har Ungerns regeringsparti Fidesz gjort det allt svårare för akademi, civilsamhälle och oberoende media att verka inom landet. Den demokratiska tillbakagången har varit så pass allvarlig att Ungern, som enda EU-land, inte längre klassas som en demokrati, enligt V-Dem-institutet vid Göteborgs universitet (Europaportalen 26/3-20).

För att bibehålla makten har Fidesz använt invandrare som en syndabock för alla de problem som finns inom landet. Nu verkar Fidesz fokus ha vidgats och HBTQ-personer har adderats till listan över syndabockar.

Den demokratiska tillbakagången och inskränkandet av HBTQ-rättigheter är ovärdigt ett EU-land. Det börjar bli dags för Ungern att välja. Antingen acceptera de liberala och demokratiska värderingar som ligger till grund för EU, eller att lämna unionen.

Fidesz har redan lämnat sin partigrupp i Europaparlamentet efter att hotet om ett uteslutande från gruppen blev allt mer överhängande. Fortsätter utvecklingen måste även EU-medlemskapet ifrågasättas.

I slutet av juli arrangeras Budapest Pride. Geografiskt är Malmö och WorldPride närmare Budapest än Tornedalen, men när det kommer till respekten för mänskliga rättigheter och demokrati är avståndet enormt.

ANNONS

Att Ungern kommer hitta tillbaka till den Europeiska unionens gemenskap känns i nuläget osannolikt, men att låta en allt mer auktoritär regim fortsätta verka inom EU är inte heller hållbart.

ANNONS