Utsatthet. Att sälja sex är inget någon gör för att hen vill. Prostituerade tillhör de människor i vårt samhälle som far mest illa.
Utsatthet. Att sälja sex är inget någon gör för att hen vill. Prostituerade tillhör de människor i vårt samhälle som far mest illa. Bild: Tomas Oneborg/TT

Malin Lernfelt: Torskarna hör hemma i fängelset

Efter att sexköpslagen skärptes för två år sedan har allt fler sexköpande män dömts till fängelse. Gott så.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

På senare år har det varit relativt tyst från sexköpspositivt håll. Annat var det under 00- och 10-talet då sociala medier svämmade över av lyckliga horor och det fanns ett antal stora bloggar som skrev om och försvarade prostitution. En av de mest kända profilerna var “Isabella Lund”, en anonym person som påstod sig vara sexarbetare och som högljutt drev opinion i såväl tidningar som radio och tv och vars webbsida utnämndes till “årets politiska blogg” 2007. Hon var också en tongivande profil i numera insomnade Sans, “Sexsäljares och allierades nätverk i Sverige”.

Det är uppenbart, och glädjande, att de höga rösterna tystnat. Kanske för att sexhandelspropagandisterna var betydligt färre än de ville ge sken av. Förhoppningsvis också för att kunskaperna om sexköp och dess effekter ökat betydligt i samhället under det senaste decenniet.

ANNONS

Det är en realitet att så gott som alla individer som försörjer sig på prostitution har någon form av trauma i bagaget, och att de inte haft särskilt många alternativ. Likaså är det otvivelaktigt en sanning att de som lyckas lämna sexindustrin bakom sig nästan alltid gör det med såväl psykiska som fysiska skador som konsekvens av vad de varit med om.

I DN (4/7) berättar den tidigare sexsäljaren ”Anna” om de år hon var fast i prostitution. ”Anna” började sälja sin kropp som en del av ett självskadebeteende där prostitutionen initialt dämpade ångesten. Ångestpåslaget efteråt blev dock ännu värre. Ibland hade hon flera kunder per dag. En hel del av dem var hårdhänta, gjorde henne illa, band fast henne och drog henne i håret. ”Jag mådde skit på alla sätt och vis. Jag ville bara ta livet av mig varje dag”, säger “Anna”.

Det finns sorgligt nog många Annor i Sverige. Framförallt kvinnor, men även homosexuella män. Både sådana som är födda och uppvuxna här och sådana från andra länder som är offer för människohandlare, vilka lurat eller tvingat dem hit för att sälja sex. Att de finns beror huvudsakligen på de samvetslösa män som köper sex. Såna som i stället för att hitta någon som faktiskt är sugen på att ha intimt umgänge köper sig rätten till en annan människas kropp. Något som är vedervärdigt. Därför var den straffskärpning i sexköpslagen som genomfördes 2022 utmärkt. Likaså det faktum att allt fler män som köpt sex därför i dag döms till fängelse.

ANNONS

Huvudsakligen handlar fängelsedomarna om återfallsförbrytare, män som redan tidigare är dömda för sexköp men som uppenbarligen inte lärt sig av sina misstag och förstått att deras beteende är kriminellt. Fler torskar sitter i dag i fängelse än tidigare, något en del jurister tvivlade på skulle bli fallet när lagen ändrades.

Sexköp är ett allvarligt brott som inte bara skadar offret utan hela samhället. Det påverkar såväl synen på kvinnors kroppar och rättigheter som synen på vad sex är och bör vara. Likaså ökar det utsattheten och den psykiska ohälsan.

De allt fler fängelsedomarna måste samtidigt åtföljas av förstärkta insatser för att hjälpa människor som likt ”Anna” vill ta sig ur prostitution. Ingen kvinna (eller man för den delen) ska behöva leva ett liv där man gång på gång görs till verktyg för sjuka mäns lust att skada och förnedra.

ANNONS