Framtid Hylte satsar nu allt på ett kort för att få makten i de fyra större nämnderna.
Framtid Hylte satsar nu allt på ett kort för att få makten i de fyra större nämnderna. Bild: Isabel Bark

Tärningen är kastad för Framtid Hylte

Inför betydligt tuffare tider satsar det politiska styret i Hylte allt på ett kort. Annars kan det bli nyval till våren.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Valresultatet för Hylte innebar att det politiska styret Framtid Hylte föll i och med att man förlorade sin majoritet i fullmäktige. Men eftersom de fyra oppositionspartierna inte har gått samman utan numera utgör två olika block återkom ändå Framtid Hylte som det styrande blocket i kommunen, men som ett minoritetsstyre.

Det är spelplanen som är lagd efter valet, och som Framtid Hylte nu agerar på när man på tisdagen presenterade sitt förslag till budget för 2023. Likt många andra kommuner i landet väntas betydligt tuffare tider, och Hylte måste spara in pengar på verksamheterna.

Men den kanske största nyheten kom i en av de mindre besparingarna. Det politiska styret i Hylte vill nämligen minska antalet ledamöter i de fyra större nämnderna i kommunen, vilket ger en besparing på 260 000 kronor. Men det är inte pengarna som är det viktiga i sammanhanget, utan att Framtid Hylte därmed får majoritet i nämnderna. Att ändra på antalet ledamöter i nämnderna kan göras genom ett beslut i fullmäktige, och som i det här fallet genom en budget.

ANNONS

”Vi behöver få igenom vår budget. Det är nummer ett. Och vi behöver kunna styra nämnderna, vi behöver ha en majoritet i nämnderna”, sa kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S), när Framtid Hyltes budgetförslag presenterades på tisdagen.

I dag har de större nämnderna i kommunen sju ledamöter, vilket innebär att Framtid Hylte får minoritet i de nämnderna. Men genom att minska antalet ledamöter till fem får det politiska styret tre ledamöter, och därmed majoritet.

”Vi väljer lägger att lyfta in detta i budgeten och satsa allt på ett kort. Om oppositionen vill att vi ska styra kommunen måste de ge oss förutsättningar att göra det”, sa Ronny Löfquist, och tillade att om oppositionen väljer att fälla budgeten så har Framtid Hylte inga möjligheter att styra kommunen.

”Då ser jag framför mig att vi går till nyval i Hylte under våren”, sa Ronny Löfquist.

Ett nyval kan utlysas sex månader efter ett allmänt val om två tredjedelar av fullmäktige vill det. Därmed höjer Framtid Hylte rejält på insatsen för hur kommunen ska styras de kommande fyra åren. Bollen ligger nu oppositionen, antingen släpper man igenom förslaget eller så väntar politiskt kaos i kommunen.

Det är många olika utgiftsökningar som tynger Hyltes ekonomi. De tyngsta posterna handlar om ett nytt pensionsavtal och den högre inflationen, som tillsammans ger ökade utgifter på nära 50 miljoner kronor. Förvisso ökar skatteintäkter med mer än 35 miljoner kronor, med totalt behöver kommunen hämta hem 28 miljoner kronor. Mycket av dessa besparingar görs genom att dra ner på driftskostnader.

ANNONS

Men som Ronny Löfquist beskrev går det i Hylte inte längre att bara skala ner kostnaderna med osthyveln utan det måste till strukturella förändringar. Därför vill Framtid Hylte bland annat utreda konsekvenserna av att lägga ner förskolan i Långaryd. Med färre barn på orten blir det alltmer kostsamt att bedriva barnomsorgen i Långaryd, och då kan det behövas att man skär ner hela verksamheten.

När det väntar sämre tider måste en mindre kommun se över om man har en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. För en större kommun som till exempel Halmstad, som har tio gånger fler invånare än Hylte, finns det mer marginaler i de kommunala verksamheterna.

Givetvis kan även Halmstad behöva göra strukturella förändringar, som att dra ner mer på kommunal service om demografin förändras i en del av kommunen. Men en mindre kommun som Hylte måste i högre grad rätta mun efter matsäcken; minskar befolkningen eller åldersstrukturen i en del av kommunen behöver man agera snabbare för att resurserna ska användas så effektivt som möjligt.

För en liten kommun som Hylte finns det många utmaningar som ofta är kopplade till glesbygden. En minskad befolkning tillsammans med att företag drar ner eller flyttar från kommunen är en utveckling som politiken har att hantera, och motarbeta.

ANNONS

I ett sådant utsatt läge behöver det politiska styret i Hylte handlingskraft, trots att man inte har majoritet i fullmäktige. Det mandat som Framtid Hylte nu söker i kommunfullmäktige är att få igenom sin budget och att kunna styra kommunen i nämnderna.

”Vi måste få förutsättningar att kunna leda kommunen”, som Ronny Löfquist beskrev det.

Det är en rimlig önskan, särskilt som det väntar tuffare tider för Hylte. När Framtid Hylte nu har kastat tärningen ligger bollen hos oppositionen, och då framför allt hos det borgerliga blocket med Centern, Moderaterna och Kristdemokraterna. Kommer de tre partierna att ta sitt ansvar för Hylte?

ANNONS