För hundra år sedan var det självklart att LO skulle ha betydande inflytande i svensk politik.
För hundra år sedan var det självklart att LO skulle ha betydande inflytande i svensk politik. Bild: Janerik Henriksson/TT

Stödorganisationer kan påverka partierna

Gissningsvis är det mer ovanligt i modern tid att stödorganisation ges utrymme att påverka nomineringsprocesserna.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Att Kristdemokraterna i Halmstad har en tydlig koppling till ”Tempel Riddare Orden” skapar kanske en viss förvåning hos partiets väljare. Förmodligen väcker det även ilska eftersom Tempelriddarorden är ett slutet sällskap i huvudsak för män. De lokala KD-medlemmarna tar det möjligen med jämnmod eftersom det hölls partimöten under pandemin i Riddartemplet Balder på Karl XI:s väg. Dessutom är Kristdemokraternas historiska koppling till frikyrkorna och nykterhetsrörelsen betydande. Numera finns det dessutom en kvinnlig gren ”Tempel Byggare Orden”.

Är det en ny företeelse inom lokalpolitiken, eller är det så här det har varit genom åren och i alla partiet? Om man blickar tillbaka i historien var de politiska partierna starkare förr med en mer stabil bas av medlemmar. Långt före alla tv-kanaler, datorer och sociala medier ställdes det höga krav på det personliga mötet mellan förtroendevalda och dess anhängare. Må så vara att vissa politiska budskap till folket kunde inledas från talarstolen med en appell ”lystring medborgare”, vilket i dag skulle upplevas som förlegat.

ANNONS

Redan för drygt hundra år sedan när Folkhemmet skulle byggas var det självklart att fackföreningsrörelsen skulle ha ett betydande inflytande i svensk politik. Och det är inte så värst många år sedan den så kallade kollektivanslutningen avskaffades. Före dess blev till exempel kommunalarbetarförbundets medlemmar med automatik medlemmar i Socialdemokraterna. Även de som var förtroendevalda politiker för andra partier. Tvångsanslutningen upphörde 1990 och medlemsantalet i Socialdemokraterna lär ha minskat med 65 procent.

Lantbrukarnas Riksförbund LRF är politiskt obundet men har en tydlig koppling till Centerpartiet, och de båda organisationerna tycks utgöra en nära rekryteringsbas av medlemmar och förtroendevalda i båda riktningarna. Det är naturligtvis fel att jämföra LRF med en sluten och hemlig organisation och det är väl knappast någon som höjer på ögonbrynen när en centerpartist samtidigt är med i LRF. Ett relativt nära samarbete sker också genom Studieförbundet Vuxenskolan där även Liberalerna ingår i LRF- och centerfamiljen, och viss mån även Miljöpartiet.

Gissningsvis är det mer ovanligt inför de allmänna valen i modern tid att stödorganisation ges utrymme att påverka nomineringsprocesserna, men via interna falanger i ett och annat parti får vi ibland bevis på att konspirationer förekommer med varierande resultat.

På frågan i HP om det finns något känsligt i att Bobbo Nilsson som ordförande i KD-Halmstad och Henrik Östlund som gruppledare för KD:s kommunfullmäktigegrupp har lojalitetsband inom Tempelriddarna svarar Bobbo Nilsson att det inte är mer konstigt än om de varit med i samma fotbollsförening. Den formen av partipolitisk påverkan användes dock redan i slutet av 1990-talet vid ett nomineringsmöte inför riksdagsvalet i Skåne när medlemmar med koppling till Malmö FF påverkade processen osunt. Splittring orsakades och ett nytt parti bildades.

ANNONS
ANNONS