Samlat ansvar – fyra kommunråd. Från vänster: Urszula Hansson (S), Anna Fallkvist (M), Stefan Pålsson (S) och Ella Kardemark (KD).
Samlat ansvar – fyra kommunråd. Från vänster: Urszula Hansson (S), Anna Fallkvist (M), Stefan Pålsson (S) och Ella Kardemark (KD). Bild: Mattias Karlsson

Snålt att inte öppna plånboken mer

Ansvar för Halmstad lägger en budget med fortsatta besparingar på skolan, trots att det finns undanstoppade medel. När om inte nu ska man satsa sig ur den ekonomiska krisen?

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

”För ett starkt och växande Halmstad”. Så kallar det politiska styret sitt budgetförslag för nästa år, samt mål för de kommande fyra åren. Och med det ska förstås att styret satsar när det gäller investeringar de närmaste åren.

”Det är mycket fokus på ökad tillväxt och att Halmstad helt enkelt ska växa och satsa sig ur denna ekonomiska svacka som vi nu befinner oss i sig”, sa kommunstyrelsens ordförande Stefan Pålsson (S) när han inledde måndagens budgetpresentation.

I sitt andra budgetförslag lägger de tre partierna i Ansvar för Halmstad på nytt en budget med underskott. Det visar med all tydlighet hur den ekonomiska krisen med högre kostnader och hög inflation slår mot alla delar av samhällsekonomin. Som det förklarades på presskonferensen där budgeten presenterades slår den höga inflationen dubbelt eftersom kommunens pensionskostnader också ökar kraftigt, i alla fall på kort sikt. Kommunens ökade kostnader måste kompenseras på något sätt – antingen med mer intäkter eller mindre utgifter, och tyvärr blir det mer besparingar.

ANNONS

Måndagens budgetpresentation var förlagd på hamnkontoret mitt i Halmstads hamn. Lastbilstransporter på närliggande Stationsgatan, och en intensiv trucktrafik på hamnområdet skvallrar om att de ekonomiska hjulen snurrar på. Dessutom har framtiden kommit till hamnkontoret då det installeras solceller på fastighetens tak. Detta är en bild av att det tuffar på i Sverige, de ekonomiskt bistra tiderna till trots.

Därför är det mycket positivt att Ansvar för Halmstad vill lägga stora investeringar på hamnen de kommande åren, satsningar på en halv miljard kronor. Men allra mest ska det satsas på nya skolor i Halmstad, uppemot nästan fyra miljarder kronor fram till 2028. Och nära en miljard på VA-nätet. Detta visar på framtidstro.

Men kommunen är så mycket mer än till exempel verksamheter i de kommunala bolagen, eller stadsutveckling i stort. Den absolut största delen av kommunens ansvarsområden handlar om den fortlöpande verksamheten, som till exempel äldreomsorg, skola och barnomsorg. På just unga och äldre läggs också huvuddelen av resurserna, totalt drygt 70 procent av kommunens hela budget på cirka sju miljarder kronor.

Det politiska styret vill gärna sätta bilden av att man också satsar på just den löpande verksamheten, men kommunens budget växer också organiskt i takt med både inflation och en växande befolkning. Därför blir det per automatik mer resurser till de kommunala verksamheterna.

ANNONS

Samtidigt lägger Ansvar för Halmstad, likt tidigare styren, krav på så kallade effektiviseringar, läs besparingar. Under 2024 ska det sparas totalt 57 miljoner kronor inom kommunen genom effektiviseringar och av dessa hamnar drygt 17 miljoner på grundskola och barnomsorg. På det hela stora kanske det inte låter så mycket, men över tid riskerar de årliga besparingarna att leda till en kraftig urholkning av skolans verksamhet.

Det är förvisso ett steg i rätt riktning att styret minskar på de planerade besparingarna på skolan, men det handlar likväl förbannat om fortsatta neddragningar i form av en lägre elevpeng. Även om Stefan Pålsson uttryckte det som att det gäller en växande verksamhet, det vill säga att det blir mer personal totalt sett inom skolans värld, så blir det inte lika många som nyanställs jämfört med tidigare. Annorlunda uttryckt så får varje anställd inom förskolan och grundskolan i genomsnitt lite mer att göra än tidigare. Detta kunde ha varit annorlunda – om man hade velat.

Summa summarum lägger det politiska styret en budget med ett underskott på 25 miljoner kronor, vilket täcks av medel som ligger i resultatutjämningsreserven.

Enligt kommunens årsredovisning för 2022 finns cirka 600 miljoner kronor i denna reserv, medel som är avsatta under ekonomiskt goda år för att täcka underskott när det går sämre. Styrets budget för 2023 lades med ett underskott på 26 miljoner kronor, ett underskott som också ska balanseras med medel från resultatutjämningsreserven.

ANNONS

Det blir alltså ett liknande belopp som ska tas ur reserven för 2024, enligt det budgetförslag som Ansvar för Halmstad lägger. Frågan blir då: Om man inte anser att man kan ta mer medel från den undanstoppade reserven, när ska man då göra det? Vill man så kan man. Detta mina kära läsare är politik, och av detta syns faktiskt inte mycket av i Ansvar för Halmstads budgetförslag.

Givetvis är det bra att styret nu öppnar för stora investeringar framöver, om det så är ett stort antal skolor, i hamnen eller på VA-nätet. Det visar som sagt en stark tro på framtiden.

Men glöm inte bort att de kommunala verksamheterna pågår varje dag, och den sparar Ansvar för Halmstad in på trots att det finns alla möjligheter att satsa sig ur den här ekonomiska krisen – och då relativt långsiktigt – utan att det sparas på de unga och de äldre.

Ekonomiska medel som har lagts på hög för att klara tuffare tider bör givetvis komma väl till användning nu. Politik är att vilja, och det finns all anledning att kritisera Ansvar för Halmstad för att man inte öppnar plånboken mer. Här finns det mer att önska av de tre partierna i styret, Moderaterna, Kristdemokraterna och inte minst Socialdemokraterna.

ANNONS
ANNONS