STOCKHOLM 20220225Coronakommisionens ordförande Mats Melin med slutbetänkandet "Sverige under pandemin". Betänkandet lämnas över till socialminister Lena Hallengren under fredagen.Foto: Jonas Ekströmer / TT / kod 10030
STOCKHOLM 20220225Coronakommisionens ordförande Mats Melin med slutbetänkandet "Sverige under pandemin". Betänkandet lämnas över till socialminister Lena Hallengren under fredagen.Foto: Jonas Ekströmer / TT / kod 10030 Bild: Jonas Ekströmer/TT

Katarina Erlingson: Släpp prestigen och tillsätt en Hallandskommission

Ledare 1/3. Coronakommissionen kom häromdagen med sitt slutbetänkande. Eller deltidsbokslut som man kallar det, uppdraget är egentligen slut men det är knappast pandemin. Regeringen har anledning att vara nöjd, för det är mer ros än ris som delas ut av kommissionen. Mest kritik får den numera pensionerade generaldirektören för Folkhälsomyndigheten, Johan Carlson.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS

Det är en enig kommission som ger synpunkter både på ekonomi och på smittskydd, men den utvärderar inte den fjärde vågen, inte heller vaccinationsprogrammet. Ledamoten Camilla Lif, präst i Svenska kyrkan, noterar i ett särskilt yttrande att de etiska aspekterna av pandemihanteringen borde lyftas fram, något som kan vara värt att fundera på framöver.

I april 2021 lämnade Vänsterpartiet i Region Halland in en motion om att regionen skulle ta initiativ till att inrätta en coronakommission "för att analysera den halländska pandemihanteringen utifrån ett brett perspektiv". Nästan ett år senare, inte onormalt lång tid för att vara en motionsbehandling, ska den nu upp på regionfullmäktige. Regionstyrelsen valde att avslå motionen och gick därmed helt på tjänstemännens beslutsförslag. Socialdemokraterna stödde däremot motionen.

ANNONS

Det finns anledning för majoriteten att fundera över sitt ställningstagande. Det finns mycket att lära kring pandemin även i Halland. Regionkontoret menar att det redan pågår "utvärderings- och förbättringsarbete". Vänsterpartiet vill få in ett så brett perspektiv som möjligt i deras tänkta Hallandskommission, medan regionkontoret hävdar att det ligger utanför Region Hallands mandat.

Coronakommissionen lägger ansvaret på regionerna för att inte ha hållit beredskapslager för katastrofmedicin - det är en anledning att tillsätta en halländsk kommission. En annan är att Region Halland fick bråttom att uppdatera sin pandemiplan i mars 2020, men den borde ha funnits tidigare och ha hunnit övas. Där finns det all anledning att ta till sig av coronakommissionens slutsatser.

Ett av coronakommissionens förslag är att överväga en reform av landets regionala indelning. Med tanke på att Halland är en liten region som varit hotad förut finns det all anledning att samla på sig så mycket kunskap som möjligt för att kunna fortsätta hävda sitt existensberättigande. Ett brett samhällsfokus för en Hallandskommission behöver inte alls ligga utanför det regionala uppdraget; tillväxtfrågor är regionens ansvar och täcker in väldigt mycket.

Regionkontorets skrivelse är formulerad redan i höstas, så de slutsatser som den nationella coronakommissionen kommit fram till borde tillföra nytt ljus och få de borgerliga regionpolitikerna att ändra sig. Om det tar emot att helt bifalla vänsterpartiets motion finns det möjlighet att gå den till mötes i vissa delar och "anse motionen besvarad", alltså inte helt avfärdad. Tjänstemännen verkar ha varit alltför inriktade på vården i beslutsförslaget, men pandemin påverkar ju hela samhället. Låt inte politisk prestige stå i vägen för ren självbevarelsedrift för Region Halland.

ANNONS
ANNONS