Omskyltning till nya fraktioner på återvinningen pågår.
Omskyltning till nya fraktioner på återvinningen pågår. Bild: Roger Larsson

Släpp besöken till återvinningscentralerna fria

Det är bara den som kommer till en återvinningscentral som faktiskt kan återvinna. Så Halmstads politiker bör tänka om och göra besöken till centralerna helt avgiftsfria. Det tjänar alla på.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Nu har det införts nya regler för sorteringen av avfall på återvinningscentralerna i Halmstads kommun, vilket HP rapporterat om. Det handlar bland annat om att det har skapats nya fraktioner vilket innebär att mer avfall kan återvinnas i stället för att gå till förbränning.

Numera finns det en ny fraktion för hårdplast där besökarna bland annat kan slänga trädgårdsmöbler, dunkar och trasiga pulkor. Detta avfall har tidigare slängts i fraktionen för brännbart men kommer nu i stället att kunna återvinnas, vilket i förlängningen är bra både för klimatet och miljön.

Även så kallat planglas har fått en egen fraktion och i slutet av året ska fönsterkarm med glas kunna återvinnas i en ny fraktion.

ANNONS

Det är viktigt att hanteringen av återvinningen hela tiden utvecklas. Att återvinna mer innebär både att hushålla med resurserna och att mindre avfall hamnar på fel plats och förstör. Att återvinna mer är att ta ansvar för framtiden.

Men vad som faktiskt är än viktigare är att fler Halmstadbor tar sitt ansvar kommer till återvinningscentralerna. Och där finns betydligt mer att göra för Halmstad energi och miljö, Hem, för att få fler medborgare att återvinna mer. Ett första steg är att släppa besöken till återvinningscentralerna helt fria.

I dag är de första 15 besöken till en återvinningscentral avgiftsfria, därefter kostar ett besök 200 kronor per gång. Det säger sig självt att den här begränsningen kan vara ett hinder för att verkligen ta sig till en återvinningscentral. Tanken kan slå en: Är det verkligen värt att köra inom en återvinningscentral när man har en halvfull bil? Vem vill egentligen betala 200 kronor när ens fria besök är slut? Jag tror att det handlar om ett ytterst fåtal personer som är villiga att betala så mycket för ett besök.

Det ska vara lätt att göra rätt, det ska vara lätt att återvinna. Så här kommer en uppmaning till Halmstads politiska styre: Släpp besöken till återvinningscentralerna helt fria. Det är faktiskt bara den som kommer till en central som kan återvinna. Det blir också mer rättvist eftersom dagens system missgynnar de som har små bilar eller till exempel saknar dragkrok på sin bil.

ANNONS

Med avgiftsfria besök kan även den som inte har en stor bil göra rätt för sig och göra en insats för klimatet och miljön. Det tjänar alla på.

ANNONS