Många närboende är kritiska till den planerade skolan i Snöstorp, men den ska välkomnas.
Många närboende är kritiska till den planerade skolan i Snöstorp, men den ska välkomnas. Bild: Mattias Karlsson

Skolan i Snöstorp behövs för att bryta segregationen

En stad som växer måste se om sitt hus – och sina skolor. Därför behövs den nya skolan i Snöstorp.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Grönområdet är stort, väldigt stort, och utgör en bred korridor i villabebyggelsen. Här i Snöstorp, mellan Prästvägen och City gross på Stenalyckan, vill kommunen bygga en ny grundskola med plats för minst 625 elever i årskurserna 4 till 9. Diskussionerna och arbetet med att planera den nya skolan har pågått i flera år. Och i veckan klubbade kommunstyrelsen den nya detaljplanen för området, vilket HP rapporterar om i dagens tidning.

Därmed är den politiska processen i hamn. När den nya Snöstorpsskolan är klar och kan ta emot elever återstår att se. Med största sannolikhet lär detaljplanen överklagas, och en sådan process kan dra ut på tiden. Oavsett när skolan kan vara klar att ta emot elever är den välkommen.

ANNONS

Den nya storskolan i Snöstorp har som sagt varit på tapeten under flera år. Bakgrunden är att kommunen ville ta ett samlat grepp om skolorna på Andersberg, i Snöstorp och på Fyllinge. Eftersom Andersbergsskolan inte kan byggas ut behöver den skolan göras om till en F–3-skola. I och med detta såddes fröet till att bygga en 4–9-skola i Snöstorp där även elever från Andersberg ska gå. Under resans gång har kommunen gjort flera utredningar och landat i att den stora grönytan i anslutning till Stenalyckan är den bästa placeringen.

Men protesterna från närboende har varit högljudda. Kritiken har handlat om att skolan blir för hög, leder till ökad trafik, att den lockar till sig ungdomar och bus samt att man tar stora delar av grönytan i anspråk. En del av denna kritik har kommunen hörsammat i och med att man ritade om förslaget till den nya skolan.

Framför allt sänktes höjden, men det ledde också till att man var tvungen att ta lite mer av grönytan i anspråk. Genom att bygga en sammanhållen skolbyggnad anser kommunen att man minskar risken för stök. Trots det nya förslaget har kritiken från närboende kvarstått, framför allt vill man att skolan ska byggas på en annan plats. Men enligt de utredningar som kommunen har gjort är grönytan i Snöstorp den bästa placeringen.

ANNONS

”Jag förstår att man som granne reagerar men vår uppgift är att väga det tunga intresset med en skola mot intresset att ha en park intill”, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Pålsson (S) i en kommentar till beslutet i dagens tidning.

Samrådet och granskningen har gått till helt enligt demokratins alla regler. De närboende har också möjlighet att överklaga detaljplanen till länsstyrelsen. Men med tanke på att länsstyrelsen inte lämnat några kritiska synpunkter på förslaget lär man inte få något gehör den vägen.

Från ett kommunalt perspektiv behöver man ofta väga olika intressen mot varandra. I det läget behöver politikerna ta ut en riktning för hur kommunen ska utvecklas, och som är så bra som möjligt för så många som möjligt. För boende i området där den nya skolan ska byggas blir det givetvis en stor förändring som kan upplevas som negativ. Men samtidigt, bor man i stad kan man inte räkna med allt ska vara som det alltid har varit.

En stad som växer måste helt enkelt se om sitt hus – och sina skolor. Därför behövs den nya skolan i Snöstorp.

Att skolan dessutom kommer att ta emot elever från både Andersberg och Snöstorp är bra. Det motverkar skolsegregationen i Halmstad och kan leda till att fler barn får lika möjligheter till en bra skolgång. Det är en utveckling som ska välkomnas.

ANNONS
ANNONS