Det har inte blåst tillräckligt för att vindkraften ska nå sin fulla potential, samtidigt har kärnkraftsreaktorerna varit avstängda för underhållsarbete.
Det har inte blåst tillräckligt för att vindkraften ska nå sin fulla potential, samtidigt har kärnkraftsreaktorerna varit avstängda för underhållsarbete. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Ska vi tvingas vänja oss vid elbrist?

Om regeringen vill att Sverige ska ha en grön elproduktion måste elförsörjningen säkras i hela landet. Behovet av el kommer inte att minska, tvärtom kommer vi att behöva öka produktionen.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS

Sverige har storslagna planer vad det gäller grön el. Om 20 år ska elproduktionen vara 100 procent förnybar. De senaste månaderna har elbrist varit ett återkommande orosmoln, som gjort att vi drivit allt längre bort från målet om förnybar el. För att södra Sverige ska kunna klara sin elförsörjning har det krävts både import av tysk kolkraft och att oljekraftverk startats upp.

För bara ett år sedan meddelade Trelleborgs kommunordförande att de varit tvungna att säga nej till industrietableringar på grund av elbrist. Skälet var att de inte kunde garantera att elen skulle räcka till både industrin och den omkringliggande infrastruktur som behövs, som bostäder, järnväg och vägar. Ett år senare har inte situationen blivit bättre, snarare tvärtom. Oron för elbrist riskerar att bland annat sätta käppar i hjulen för den expanderande hamnen. Det är ett stort projekt som ska möjliggöra fler arbetstillfällen och att kommunen når uppemot 50 000 invånare.

ANNONS

Oron är inte obefogad. Enligt en analys från Svenska kraftnät, myndigheten som ansvarar för elöverföringssystemet, (18/6) riskerar Sverige effektbrist, det vill säga att elen inte når fram till hushållen och industrierna. Det här är särskilt påtagligt i södra Sverige.

Medan tillgången till el har varit stabil i norra Sverige ser situationen annorlunda ut i söder. De senaste månaderna har det inte blåst tillräckligt för att vindkraften ska nå sin fulla potential, samtidigt har kärnkraftsreaktorerna varit avstängda för underhållsarbete. Det har lett till att Sverige tvingats importera el från Tyskland och Danmark, el som oftast är allt annat än grön, och även tvingats starta upp det oljeeldade kraftverket i Karlshamn.

Om regeringen vill att Sverige ska ha en grön elproduktion måste elförsörjningen säkras i hela landet. Behovet av el kommer inte att minska, tvärtom kommer vi att behöva öka produktionen om det ska vara möjligt att elektrifiera transporterna och nå Sveriges klimatmål. Samtidigt har den här våren visat behovet av krisberedskap och att vara förberedd på det värsta.

Att endast ha el så vi precis klarar oss, och i många fall inte ens det, kan inte vara ett alternativ. Den svenska elbristen kan jämföras med situationen i Norge där hög elproduktion lett till ett historiskt lågt elpris. En kort stund var det norska elpriset till och med negativt, det vill säga att kunderna kunde få betalt för sin elförbrukning.

ANNONS

De senaste månadernas elbrist måste tas seriöst. Det räcker inte att elproduktionen är stabil i de norra delarna. Även södra Sverige behöver kunna satsa på industrier, bostäder och infrastruktur som kräver el. Nu är det mindre än ett halvår kvar tills både kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 är ur bruk. Om inget har gjorts före dess kan södra Sverige behöva förbereda sig på återkommande elbrist. När industrier sedan väljer att hellre etablera sig i länder med smutsig, men stabil, elproduktion kommer det bli en förlust både för klimatet och svensk ekonomi.

ANNONS