Brandberg (L). Jämställdhetsministern presenterade häromdagen en omfattande satsning mot mäns våld mot kvinnor.
Brandberg (L). Jämställdhetsministern presenterade häromdagen en omfattande satsning mot mäns våld mot kvinnor. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Malin Lernfelt: Sätt stopp för män som dödar kvinnor

Regeringen lanserade nyligen ett omfattande program för att stärka arbetet mot partnervåld i hela landet. Förhoppningsvis får satsningarna önskad effekt.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Mäns våld mot kvinnor handlar i de allra flesta fall om kontroll. Om en känsla av äganderätt, svartsjuka och tilltagande hot och våld. Inte sällan eskalerar aggressionerna i samband med eller när kvinnan tar upp en diskussion om separation.

I de värsta fallen leder önskan om att lämna sin partner till att hon blir mördad. Det visar forskning som lyfts fram av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet.

Varje år dödas cirka 15 kvinnor av en man som de har eller har haft en nära relation till. Barn lämnas moderlösa och familjer går sönder. Tragedier som i många fall hade kunnat förhindras. Inte sällan har hotbilden varit känd under en lång tid men det stöd och den hjälp som kvinnan behövt från samhället för att kunna – våga – bryta upp från den destruktiva relationen och/eller ta steget bort från en familjesituation präglad av heder och patriarkala normer, har inte varit tillräcklig.

ANNONS

Nu kan det förhoppningsvis bli ändring på det. Dagen före midsommar presenterade regeringen ett åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Programmet kommer att gälla 2024–2026 och innehåller en rad olika satsningar som kommer att göras på såväl nationell som regional och lokal nivå.

Målet är också att skapa en tydlig struktur för stödet så att hjälpen blir likvärdig över hela landet och att kvinnor inte ska fara särskilt illa för att de bor på en plats där hjälp vid våld i nära relationer inte är tillgänglig.

Bland de centrala prioriteringsområden som presenterades av jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) finns bland annat återfallsförebyggande insatser. Det är utmärkt. Vi vet att män som slår och utövar förtryck har en tendens att upprepa sitt beteende. Här behövs både behandling och uppföljning av de som döms för misshandel av sin partner samt att offret ges tillräcklig information av rättssystem och kriminalvård för att kunna undvika gärningsmannen om och när han rör sig fritt i samhället.

Här ingår även att det behövs hårdare påföljder för den som bryter mot kontaktförbud. Regeringen vill dessutom se en samordnad stödkedja för våldsutsatta, insatser mot ekonomiskt våld, samt bättre stöd för kvinnor med skyddade personuppgifter.

ANNONS

Ett annat prioriterat område är förbättrade möjligheter att upptäcka våld och våldsutövare. Det handlar om att människor, inte minst de som i sina yrkesroller ofta möter utsatta kvinnor eller kvinnor som lever i relationer med män som tidigare varit våldsamma, måste känna igen och förstå signaler och tecken som tyder på att det föreligger en risksituation.

Den alltmer tilltagande gängkriminaliteten och de många skjutningarna och sprängningarna som spridit sig över Sverige har gjort att många andra typer av kriminalitet hamnat i bakvattnet. Självklart är det viktigt att sätta hårt mot hårt mot gängen.

Men andra allvarliga brott behöver också bekämpas. Däribland mäns våld mot kvinnor. Att regeringen nu tar ett krafttag för att säkerställa att så sker är utmärkt. Alla i Sverige har rätt att leva i frihet och trygghet utan våld och förtryck.

ANNONS