Efter valet 2022 saknar Hylte kommunfullmäktige helt ledamöter under 30 år.
Efter valet 2022 saknar Hylte kommunfullmäktige helt ledamöter under 30 år.

Satsa på blivande politiker mellan valåren

I vårt land har vi en lång tradition av folkrörelsestyrda partier vars struktur påminner om idrottsföreningar eller trivselföreningar.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Det finns en hel del att reagera på när det gäller den politiska representationen efter valet 2022, men även efter tidigare val. De styrande är förvisso demokratiskt valda, men det grundläggande arbetet med rekrytering, utbildning och slutligen nominering av kandidater på listorna försummas av partiorganisationerna under tiden mellan valen.

Konsekvensen kan bli att hela grupper av invånare eller boenden i vissa områden saknar kontakt med lokala förtroendevalda. Ett tydligt exempel på detta är situationen i Hylte kommunfullmäktige som efter valet 2022 helt saknar ledamöter under 30 år. Ett annat exempel är den svaga och näst intill obefintliga representation som finns i några av Halmstads kommuns mest folkrika områden som Andersberg, Vallås och Linehed.

ANNONS

I vårt land har vi en lång tradition av folkrörelsestyrda partier vars struktur påminner om idrottsföreningar eller trivselföreningar. Den politiska kompassen styrs lokalt genom interna möten där ett fåtal rutinerade partimedlemmar utgör själva styret.

Ur en ungdomlig synvinkel kan vägen till inflytande i politiken förmodligen kännas lång och tråkig. Det blir svårt med rekryteringen av unga politiker när utvecklingen i partiorganisationerna uteblir samtidigt som förändringarna i omvärlden accelererar. Därför vilar det ett fortsatt stort ansvar på de etablerade partierna att satsa på nya politiker och erbjuda modern politikerträning.

Studieförbunden som av tradition står nära eller helt styrs av politiska partier är mer benägna att arbeta med utveckling och förnyelse. De är numera moderna och digitaliserade utbildningsorganisationer i väsentliga delar. Folkbildning är därför, som alltid, en viktig resurs för våra politiker.

ANNONS