Låt klassrummet vara en fredad zon – för undervisning.
Låt klassrummet vara en fredad zon – för undervisning. Bild: Fredrik Sandberg / TT

Säg nej till en angiverilag – och gör det nu

En angiverilag för lärare är direkt skadlig för skolan och dess uppdrag. Detsamma gäller för vårdpersonalen. Låt skola vara skola och sjukvård vara sjukvård.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Ska lärare tvingas att anmäla papperslösa elever? Den frågan har ställts på sin spets efter att Tidöpartierna gemensamt vill utreda den frågan. Svaret borde vara givet. Men det tycker inte det politiska styret i Halmstad med Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna.

I förra veckan hade kommunstyrelsen att behandla ett initiativärende från Vänsterpartiet om att Halmstads kommun bör säga nej till att en anmälningsplikt införs i kommunal verksamhet.

Bakgrunden är att regeringen tillsammans med SD har kommit överens om att utreda fråga om en informationsplikt för bland annat personal inom kommunala verksamheter.

Visserligen finns det inget förslag i nuläget, men utredningens uppdrag har ändå väckt mycket stark kritik från en rad kommuner, regioner och olika organisationer. Så även från flera oppositionspartier i Halmstad.

ANNONS

”Vi anser att lärare ska vara lärare, att vårdpersonal ska vårda, och att socialsekreterare ska hjälpa människor som exempelvis är utsatta för våld i nära relationer – inte pyssla med angiveri av papperslösa på arbetstid”, sa Vänsterpartiets Tanja Bengtsson till HP i förra veckan.

Men när kommunstyrelsen skulle behandla initiativärendet blev det ett nej. Förslaget röstades ner av S, M och KD tillsammans med SD. Oppositionspartierna V, C och L reserverade sig mot beslutet och lämnade en protokollsanteckning, som även MP ställde sig bakom.

I Sverige har vi reglerad invandring. Det innebär att den som inte har uppehållstillstånd inte heller har rätt att vara i landet. Detta är i sig inte kontroversiellt, men hur denna ordning ska upprätthållas råder det däremot olika åsikter om. Det finns nämligen många som uppehåller sig i Sverige utan en rätt att göra det.

Från Tidöpartiernas sida vill man genomföra lagändringar som syftar till att öka det så kallade återvändandet, det vill säga att fler som inte har uppehållstillstånd ska lämna Sverige.

Men det är här som regeringspartierna tillsammans med SD går fel. Det finns redan i dag myndigheter som har till uppgift att upprätthålla ordningen vad gäller personer som inte har rätt att vara i Sverige, som till exempel Migrationsverket och polisen. Att tvinga kommunala verksamheter och andra myndigheter att anmäla papperslösa kommer att skapa svåra problem med yrkesutövningen och skada tilliten till samhället. Därför är det viktigt att redan nu markera mot Tidöpartiernas politik.

ANNONS

Det är mycket svagt att det politiska styret i Halmstad tillsammans med SD i nuläget inte står upp för Halmstads kommunala verksamheter. Visserligen finns det inga förslag till lagändringar, det är utredningens uppdrag att ta fram, men bara genom regeringens utredning öppnas en dörr som borde förbli stängd. Det är inte lärarnas och vårdpersonalens uppgift att anmäla papperslösa.

När det gäller skolan händer det alltför ofta att man vill att den ska fungera som en problemlösare för det omgivande samhällets alla problem. Men den viljan leder tyvärr fel för både lärare och elever. Det är när skolan kan fokusera på att vara skola som den fungerar bäst.

För att uttrycka det annorlunda: Låt skola vara skola och låt sjukvård vara sjukvård. Det är så allmänhetens tillit till samhället kan upprätthållas. Säg därför nej till en angiverilag. Och gör det nu – annars kan det vara för sent.

ANNONS