Solceller växer fram som svampar i marken.
Solceller växer fram som svampar i marken.

Säg inte nej utan ja till den förnyelsebara energin

Många solceller små kan ingen kärnkraftsvän undgå.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Lösningen på framtidens energiförsörjning kan finnas närmare än man tro, både i tid och rum. Det finns nu planer på att bygga en ny solcellspark i skogarna utanför Tönnersjö, vilket HP rapporterat om. Den nya solparken kan bli så stor som 450 hektar och i slutändan leverera lika mycket som en mindre kärnkraftsreaktor. Det visar med all tydlighet att klimatomställningen med utfasningen av fossila bränslen kan ske här och nu, bara vi vill.

Än så länge är som sagt solcellsparken i Tönnersjö bara på planeringsstadiet och det finns frågetecken kring hur den ska kunna anslutas till elnätet. Men vill det sig väl och den godkänns i alla instanser så kan den byggas och vara klar betydligt tidigare än till exempel ett nytt kärnkraftverk. Det är bra. All ny förnyelsebar energiproduktion är välkommen, stor som liten. Det viktiga är att den kommer på plats så snart som möjligt.

ANNONS

Och det finns fler solcellsparker på gång i södra Halland. Sedan tidigare har HP rapporterat om Wapnös planer på att anlägga en stor solcellspark utanför Harplinge, och det finns liknande planer i Skedala. Dessutom pågår det en småskalig utbyggnad av solceller på villatak och andra byggnader. Många solceller små kan ingen kärnkraftsvän undgå.

Det är nödvändigt att ställa om hela energiförsörjningen så att de fossila energikällorna kan fasas ut. På samma gång är det också viktigt att värna om stabila och tillförlitliga elpriser. I dagens samhälle går det liksom inte att plötsligt planera bort sin elkonsumtion, vilket gör att ojämna och höga elpriser slår hårt mot medborgarnas privatekonomi.

I förra veckan intervjuades energiexperten Magnus Wråke i SVT:s 30 minuter. Wråke är vd för forskningsföretaget Energiforsk. Intervjun med Wråke var mycket intressant då han förde fram en rad slutsatser som både politiker och medborgare borde ta till sig. Först och främst påverkas elpriserna i Sverige mycket av Europas beroende av fossila energikällor. I och med Rysslands storskaliga invasion av Ukraina har gaspriset skenat, vilket indirekt påverkat de svenska elpriserna. Men Magnus Wråke konstaterade också att om de två avställda Ringhalsreaktorerna 1 och 2 hade varit i drift hade elpriserna i södra Sverige varit lägre. Det säger sig självt, mer inhemsk elproduktion leder till lägre elpriser i Sverige.

ANNONS

Ett annat budskap från Wråke var att inte ställa vindkraft och kärnkraft mot varandra, vilket ofta görs i den politiska debatten. Men samtidigt menade han att det framför allt är landbaserad vindkraft som kan byggas ut i närtid, medan ny kärnkraft ligger längre fram i tiden – och om det finns investerare. Magnus Wråke konstaterade också att det finns en konflikt i utbyggnaden av vindkraft:

”Vi väljer lite mellan lägre priser eller öppna landskap. Vi måste lära oss att bo och leva nära mer el-infrastruktur om vi ska klara av den utmaning och de mål vi har om mer elproduktion.”

Vi vänder tillbaka till södra Halland. Här finns det planer på flera havsbaserade vindkraftsparker utmed kusten, dessa ligger nu på regeringens bord för ett avgörande. Men det finns alltså också långtgående planer på att bygga ett flertal solcellsparker. Dessa måste rimligen välkomnas – om vi ska klara klimatomställningen och få lägre elpriser. Säg därför inte nej utan ja till mer förnyelsebar energiproduktion i Halland.

ANNONS