Speed budget-presentationer. Från vänster i bild, Victor Rundqvist (C), Andreas Ahlqvist (SD) och John Andersen (HLP).
Speed budget-presentationer. Från vänster i bild, Victor Rundqvist (C), Andreas Ahlqvist (SD) och John Andersen (HLP). Bild: Jari Välitalo

Mattias Karlsson: Så kan Halmstad bli en bättre kommun – enligt oppositionen

Det är budgettider i Halmstad, och måndagen den 17 juni klubbar kommunfullmäktige nästa års budget. Här kommer ett smörgåsbord av oppositionens förslag för ett mer attraktivt och hållbart Halmstad.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS

Halmstads kommun styrs i majoritet av tre partier, Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Styret kallar sig själv för Ansvar för Halmstad, ett namn som verkligen förpliktar.

För en månad sedan presenterade det politiska styret sitt förslag till budget för 2025 samt sin plan för åren därefter. Av budgetförslaget framgick att de dystra tiderna med stora underskott ser ut att vara över för kommunen, och att de nu finns möjlighet att blicka framåt, och göra satsningar. En av de största satsningar från styret var att låta äldre och unga få ett kraftigt rabatterat busskort inom Halmstads kommun. En bra satsning som på sikt kan leda till minskad biltrafik inom kommunen.

ANNONS

Med tanke på att Ansvar för Halmstad samlar totalt 40 av kommunfullmäktiges 71 ledamöter lär deras budgetförslag vinna när beslut ska tas om budgeten på måndagens fullmäktigemöte. Trots detta faktum är det ändå intressant att få veta vad oppositionen hade gjort om de hade haft makten. För att få grepp om vad alla dessa partier vill göra, fick de sju partierna på onsdagen möjlighet att presentera sina egna budgetförslag, eller förslag på ändringsyrkanden.

Men i stället för att se till partiernas helhetsförslag tar den här ledarsidan ett steg åt sidan och lämnar för ett ögonblick verklighetens ekonomiska bojor. I den här ledartexten följs inte kravet på en budget i balans, utan i stället bedöms bara på de förslag som de sju oppositionspartierna lägger fram, och lyfter fram positiva förslag för ett attraktivt, och ett hållbart Halmstad. Här kommer alltså ett smörgåsbord av förslag för ett bättre Halmstad.

Centerpartiet med kommunrådet Victor Rundqvist vill att kommunen ska utreda hur kommunens lokaler kan utnyttjas på ett bättre sätt, till exempel skollokalerna när eleverna inte är på plats. Detta är ett riktigt bra förslag, för tomma skollokaler är dyra lokaler.

Centern vill också införa enhetstaxa i hela kommunen för kollektivtrafiken. Effekten av ett sådant förslag är att göra kollektivtrafikresandet mer attraktivt, men framför allt skapas en större rättvisa inom hela kommunen; för varför ska de boende på landsbygden egentligen behöva betala mer för att resa inom kommunen? Säg därför ja till enhetstaxa – ett förslag som även Vänsterpartiet lägger fram.

ANNONS

Vad är det Helsingborgs kommun gör som inte Halmstad kan? Jo, att vara Sveriges bästa klimat- och miljökommun. År efter år har Helsingborg nämligen parkerat sig i den absoluta toppen av rankningen årets miljökommun som tidningen Aktuell Hållbarhet genomför och som granskar kommunernas miljö- och klimatarbete. För Halmstads del är utdelningen mer mager, och senast rankades kommunen på plats 87. Men det gillar inte Miljöpartiet som vill att Halmstad ska bli Sveriges bästa klimatkommun och ta sikte på topp tio i Sverige. Det är det minsta man kan begära av Halmstad.

Miljöpartiet, med de två företrädarna Hanne Göransson och Amina Boulaabi, vill också se en tvärpolitisk överenskommelse för att öka takten i klimatomställningen, och som sträcker sig över lång tid. En slags handslag. Det är ett välkommet förslag för ett hållbart Halmstad.

För att hitta goda förslag från Sverigedemokraterna behöver man vaska länge, men det finns något guldkorn. Partiet med kommunrådet Andreas Ahlqvist och ordförande Lars Larsson föreslår en aktivitetssamordnare för äldreomsorgen. Partiet vill också se en ökad trädplantering i city för att motverka värmeböljor, en välkommen satsning i takt med ett allt varmare klimat.

Vänsterpartiets budgetförslag presenterades av partiets gruppledare Mikael Ekfeldt. Först och främst vill partiet satsa mer pengar på förskolan, bland annat för att minska på barngrupperna. Tanken är att man med tidiga insatser ska undvika andra behov senare i livet. På så sätt kan man säga att välfärden lägger grunden för ett stabilt samhälle över tid. Vidare vill partiet också satsa mer på kommunens lekplatser, samt som sagt införa enhetszontaxa på bussen.

ANNONS

Halmstads kommun har sedan förra valet begåvats med två lokala partier, Halmstads Lokala Parti och Hjärta för Halmstad. Man skulle kunna tänka sig att de två partierna skulle utvecklas åt samma håll över tid just för att de är lokalt förankrade. Men sett till de två partiernas budgetpresentationer kunde skillnaden inte vara större. Det ena partiet, HLP, satsade på en omfattande powerpoint-presentation som var fullmatad med tabeller och förslag, medan det andra partiet, HFH, hade en lugnare sittning och hade sammanfattat sina budgetförslag på tre sidor.

I den bombmatta av data och förslag som de två företrädarna för Halmstads Lokala Parti presenterade, Niklas Jansson och John Andersen, kan man lyfta fram en satsning på skolan. Genom en ramförstärkning på skolan vill partiet att det ska finnas två pedagoger i varje klassrum. Detta är en av partiets viktigaste satsningar, enligt Niklas Jansson, och det är svårt att inte hålla med.

Partiet vill också satsa på ett bättre företagsklimat i kommunen genom att utöka näringslivsenheten till tio medarbetare. Ett bättre samarbete mellan kommunen och näringslivet skulle gynna alla parter, och en riktad kommunal satsning med mer personal kan lägga en bra grund för just det.

Hjärta för Halmstads budgetförslag presenterades av partiets Ann-Charlott Mankell och Roger Krook. Det förslag från partiet som stack ut och är värt att lyfta fram är att LBVA ska ta fram ett underlag på hur mängden PFAS i Halmstads dricksvatten kan minskas på kortast möjliga tid. Partiet vill också återinföra det så kallade hemvårdsbidraget, det vill säga den ekonomiska ersättning som kan fås vid vård i hemmet som utförs av en anhörig.

ANNONS

Till sist en kort kommentar om Liberalernas budgetförslag. Partiet kunde inte delta i onsdagens ”speed budget”-runda men har självklart också förslag för ett bättre Halmstad. L vill satsa på en utökning av projektet Skolan mitt i byn i Andersberg till att även omfatta Oskarström. Syftet är att med tidiga och breda insatser i skolan lägga en bra grund för utvecklingen av unga på individnivå och för samhället i stort. Det är så Halmstads kommun kan byggas starkt.

Det finns som sagt sju partier i opposition i Halmstad, och som tillsammans inte kan samla en majoritet i fullmäktige. Trots detta faktum är det ändå viktigt att lyfta fram de förslag som dessa partier faktiskt har, för här kan finnas ett och annat guldkorn för den som tror på kommunen. Det är genom de tankar och visioner vi har i dag som vi formar och skapar framtidens Halmstad. Det budskapet kan gärna den det politiska styret ta till sig. För trots att Ansvar för Halmstad regerar i majoritet är det viktigt att tänka på vad som sades om Pippi Långstrump en gång: ”Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll.”

Det kommer att yttras hårda ord i den kommande budgetdebatten. Därför kan det vara på sin plats att faktiskt lyfta fram förslag för ett attraktivt och hållbart Halmstad utan en baktanke från vilket parti det kommer från. Se där ett ett råd från ledarcoachen till Ansvar för Halmstad inför måndagens fullmäktigemöte.

ANNONS
ANNONS